II-ри национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”

Автор Тема: II-ри национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”  (Прочетена 1523 пъти)

silvina84

  • Глобален Модератор
  • Луд форумджия
  • *****
  • Публикации: 213
Община Асеновград обявява
II-ри Национален поетичен конкурс за любовна лирика
„Наздравица за любовта”
[/b]

Регламент:
Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за втора поредна година в гр. Асеновград, като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”. Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение.

„Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Финансира се и се организира от Община Асеновград.

Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов.
Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори, навършили 18 г. от цялата страна
Всеки автор може да представи до 3 (три) стихотворения

Творбите трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, копирани в 3 екземпляра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, и поставени в голям пощенски плик.

Творците от Асеновград да приложат 4 екземпляра.

Участниците попълват декларация за авторство по образец.

В по-малък ненадписан запечатан плик, трябва да се приложи декларацията за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail.

Представените творби и декларацията задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.
Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Срок за изпращане на творбите - до 05.01.2015г.

Творбите трябва да се изпращат на адрес:
Община Асеновград, площад „Акад.Николай Хайтов” № 9, направление „Култура”, тел. 0331/62161

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на Община Асеновград - www.assenovgrad.com

Официалното обявяване на наградените творби ще се състои на 30 януари от 17:30 ч. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”

Всички разходи по участие в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в гр. Асеновград по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Награден фонд:
Първа награда- 500лв
Втора награда- 400лв
Трета награда-300лв

Предвидени са две поощрения по 100 лв., както и награда за най-успешно представил се поет от Асеновград.

Ръкописите не се връщат. Организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
Валидна е датата на пощенското клеймо на плика.
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
С изпращане на творбите за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Приложение за изтегляне – Декларация за авторство:
http://www.assenovgrad.com/news.php?id=3042