ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ГОРЧИВО ВИНО"

Автор Тема: ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ГОРЧИВО ВИНО"  (Прочетена 1406 пъти)

silvina84

  • Глобален Модератор
  • Луд форумджия
  • *****
  • Публикации: 213
НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ  МИЛАДИНОВИ -1914” ГР. ПЕТРИЧ
ОРГАНИЗИРА
ВТОРИ  НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„ГОРЧИВО  ВИНО”
[/b]
                       
Настоящият конкурс се  учредява по случай 100- годишнината на НЧ „ Братя  Миладинови 1914” и  80 – годишния юбилей на поета Евтим Евтимов

 

РЕГЛАМЕНТ  НА  КОНКУРСА:

1. Тема – Любовна лирика

2. Условия  за  участие

Право  на  участие  имат  всички  автори , навършили  18  години  от  България  и  чужбина.
Конкурсът е анонимен. Произведенията трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, и копирани в 3 (три) екземпляра – неподписани и без обозначение на авторството, се изпращат в голям плик, придружен с малък съдържащ заявление за участие по образец, както и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора.

Образец на заявлението за участие в конкурса може да бъде изтеглено от сайта на читалището -  http://chitalishtebratiamiladinovi.org/

Всеки  автор  може  да  участва  само  с  една  поетична  творба, те трябва да  са  на  български  език, непубликувани  до  момента  на  обявяване  резултатите от  конкурса.

Максимален обем на творбата– до 30 реда (шрифт Tines New Roman, големина на шрифта–12)       

Организаторите  си  запазват  правото  да  не  допускат  до  участие  в  конкурса  творби, които  не  отговарят  на  темата  на  конкурса, надвишават максималния обем, при нарушена по какъвто и да е начин анонимност  или  влизат  в  противоречие  с  общоприетите морални  норми.

3. Изпращане  на  творбите  за  участие на адрес:

гр. Петрич  2850, обл.Благоевград
ул.”Александър  Стамболийски” №4 Народно  читалище  „Братя  Миладинови 1914” – за  конкурса „ Горчиво вино „

4.  Срок  за  изпращане  на  творбите  и  обявяване  на  победителите

Творби  за  участие  ще  се  приемат  до  10 август 2015г.

 

Резултатите  от  конкурса  ще  бъдат  публикувани  на  уеб сайта и фейсбук страницата  на  читалището  до  06.09.2015г.

Официалното обявяване на наградените творби, ще се проведе на тържествена среща през месец септември 2015г.(датата ще бъде допълнително обявена).

Наградите ще се връчват само лично на авторите.

Всички разходи по участие в конкурса, включително пътни и дневни са за сметка на авторите.                                                                               

5. Награден фонд

Първа  награда   -  300 лв.
Втора  награда   -  200 лв.
Трета  награда   -  100 лв.
         
Поощрителни награди

6. Приемане  на  правилата  на  конкурса

Конкурсните  творби  не  подлежат  на  връщане  и  организаторите  си  запазват  правото  да     ги  публикуват  и  репродуцират  с  цел  популяризиране  и  презентиране  на  конкурса.

Организаторите  си  запазват  правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на  промени  в  регламента.

7. Други

Всички  въпроси  и  казуси, които  не  са  предвидени  в  настоящия  регламент, подлежат  на  конкретно  решение  от  страна  на  журито.

 
За допълнителна информация:

GSM 0879 088 501 -  Вангелия Тренева – секретар

GSM 0879 088 506 -  Маргарита Досева – организаор

e-mail :  Petrich@dir.bg