meteor
1 резултат
Прочит: rumbic (Руми)
Текст: Метеор
Благодаря на Руми, че вдъхна живот на този стих!
  227 
Предложения
: ??:??