pepi-art (Пепи Иванчовски) 29 ноември 2016 г., 16:44

Визуална литература 

254 0 0

"Визуална литература“ е жанр в изкуството, съвкупност от елементи на литература (текст), музика (озвучаване) и кино (визуализации). Създател и основател на жанра е Петър (Пепи) Иванчовски, който в края на Ноември 2016г. поставя неговото начало и прави презентация. Малко по-късно обявява и дата за премиера на първия проект от този жанр.

 

Текстът сам по себе си е добър инструмент за изразяване на емоции, както и всеки от елементите в жанра, но тук въздействието му се засилва с помощта на музикално озвучаване, така наречените бутони „in action” и „story transition”. “In action” е музикално озвучаване към конкретен абзац, което има за цел да засили въздействието над читателя, докато той чете дадения текст. „Story transition” се използва, когато има смяна на сюжетната линия – като пауза между отделните части на текста/историята, по същия начин както в игрален филм се прави преход по време на промяна на сюжетната сцена.

 

Визуализациите в жанра се използват основно за две неща.

1. Изобразяване на героите.

Вместо персонажите в един проект да се описват с думи, те са показани чрез снимки. От една страна по този начин се отнема до някъде правото на читателя сам да си създава представа за героите с помощта на въображението, но от друга – помага на автора категорично и ясно да създаде визията на своите персонажи и те да бъдат представени на потребителя точно така както авторът би искал да изглеждат;

2. Видео визуализация на най-силните моменти.

Когато има ключов момент или сцена, те не се описват с думи, а с видео, като видеото може да бъде с неограничени добавени ефекти. То е отличен инструмен, който може да се използва и за ефектно интро на всеки проект.

 

Снимковият материал и видеа, които се използват от който и да е автор, трябва да бъдат с уредени авторски права : закупени от подходящите за това сайтове или заснети и монтирани специално за проекта.

Жанрът е свободен за създаване на творчески проекти от всички автори по света. Всеки сам има свободата да избира стила на творческите си продукти.

© Пепи Иванчовски Всички права запазени

Примери относно жанра и подробна информация за първия проект, представител на "Визуална литература", може да видите в официалния сайт на автора : http://pepi-art.wixsite.com/site

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.

© 2003-2018, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.