ЕдинСкитник
Избрани произведения
18 резултата
05.05.2018
ЖАЖДА ЗА ЖИВОТ
от Николай Гешев (Един Скитник)
Апетитният аромат на храна раздразни чувствителният му нос. Погледна към кораба швартован на кея предната нощ и излая към тайфата, разположила се в сянката на подредените един върху друг контейнери. Както винаги другарите му скочиха на крака ...
  550  10  10 
Обученият за лов ястреб клюмаше уморено, кацнал на дървената си стойка в наблюдателната кула на българската крепост Урвич. Беше прелетял далечно разстояние, за да се върне в гнездото, в което се беше излюпил, воден единствено от мощния инстинкт на любовта към младата ястребица, която сега пиукаше ти ...
  743  10  26 
Внимание: Всяка прилика с действителни лица и събития в разказа е случайна.
В една далечна галактика, на светлиннини години от планетата Земя, една друга планета се въртеше около своята звезда Райко, наречена така от обитателите на планетата, която пък планета се наричаше Гея. Обитателите на планета ...
  263 
Разказ 4 –ти
КАУЗАТА НА БУНТАРИТЕ
Маранята караше въздуха над равното поле да трепти. Жегата убиваше всяко желание за движение и това караше божиите твари, поминуващи сред пръснатите по края на полето дървета, да не издават звук. Дори немирните иначе врабчета бяха спрели своите свади. Единствено цик ...
  41 
Не можеше да си поеме въздух и усещаше как мускулите на краката му се схващат. Единствено ужасът от това зад него, все още му даваше сили да бяга и да бяга, и да бяга по пустите улици на града. Изглеждаха на човеци, но всъщност бяха кучета. Държаха се като глутница и нападаха жертвите си вкупом. Сле ...
  36 
Предложения
: ??:??