Монах
Избрани произведения
3 резултата
Джесика отвори плика без много да се замисля. Но вместо нормален човек, тя видя снимка на лице с маска. Мъжът беше облечен с официален костюм и черни лъскави обувки. Имаше бяла риза и тъмносиня вратовръзка. "Е, добре, г-н Звяр, ще си играем тогава, щом искате" – помисли си тя и върна снимката обратн ...
  148 
Част първа
Джесика се събуди чак по обяд. Но това не беше нищо ново за нея, защото нощта продължи и след прекрасния рожден ден на нейната приятелка Мария. Първото нещо, което направи, бе да разгледа съобщенията на телефона си. Боже мой – имаше около стотина нови. Тя веднага отдели пет. От натрупания ...
  182 
Джесика отвори леко вратата на хотел "Метрополия". С плавни стъпки се придвижи до рецепцията без да знаеше какво точно да попита. Администраторът я погледна учудено и я подкани за разговор като й се усмихна мазно и блажено.
- Ъ... Търся един човек, имам среща с него на втория етаж... - едва отрони т ...
  256 
Предложения
: ??:??