3 431 резултата
Черно море (Песен на Черно море)
Кораб на мечтите
в едно с Черно море,
в едно като телата ни,
в едно като душите ни. ...
  220  12 
Аз съм птицата, която лети високо
без теб.
Познах сълзи на истинско щастие.
В минало време…
Познах радостта ...
  281  16 
На учителя с любов
Мир, обич и възторг
Посвещавам аз това
За обичта, грижата и мъдростта
Усмивката и подадената ръка ...
  97 
Отново.
Отново.
Отново.
Гледам през прозореца и виждам гълъбите,
кацнали на перваза. ...
  33 
Единствено безумие…
Не ще сърцето ми забрави
очите ни, изпълнени с мечти
Всяка една от тях реалност е –
както ти си моята истина. ...
  102 
Лято и зима
Обича Дубарова Петя лятото, и го обичат всички.
„Лятото изтече като пееща вода.
Тежко ми е - колко много, много пих от нея.
Бели стъпки, нежни като котешка следа, ...
  126 
През едно
Редуването на нещата, - на дните и на друго всичко - принцип е в природата.
Вълната морска идва - удря се в брега, идва после втора, трета.
На махалото законът.
Положение едно начално, после второ крайно, после третото е първо. ...
  104 
Небето е като морето,
морето е като небето,
вълни и облаци в едно
докосват моето перо.
Самолети с облаци се борят, ...
  94 
Ретроспекция
Позициите на махалото са права и обратна, дясна и лява, противоположни.
Равноправни - в смисъл някакъв - трябва да са те!
Като лятото и зимата - те свята различни два са, два сезона.
Млад си - служиш ти, и ти служат мъдреците стари на геройството правилно твое. ...
  146 
Колебания
Колебанията на верните решения основа са.
На изходът, на изходи, и входове красиви.
На мисълта, на воля и постъпки, на дело раждащо се - ново.
На решения - свободни, верни, безпристрастни. ...
  140 
С обещанието, че някога
някъде на небето ще сме равни,
една фигура в расо
прибра последните монети
на бедняка.
  57 
Място и време
Пространството (ил' мястото) мисли и чувства съдържа свои специални.
Ако за това място се мисли от друго място не е неправилно, но е погрешно.
Седи гражданинът в рая на своята стая и мисли на село какво ще прави.
От място, съдържа което мисли други, за друго място мисли той. ...
  154 
Погледът е виждане сегашно.
Пътят твой, в ума очертан - ако от същество някое затворен е.
(Ако движи се срещу теб човек недостоен-неуважаван.
Щом пътя пресича ти подобен - грубо, - знаци са това.)
Погледът твой - и умът сегашен - нов, страничен виждат път. ...
  89 
Била съм в живота си:
и волева, и слаба,
и безразлична, и одухотворена,
и дребнава, и "широко скроена",
и емоционална, и студена. ...
  106 
Всеки го боли от нещо,
всеки носи от миналото си.
Но любовта лекува душите,
всеки миг е мигновение.
Минало или настояще, ...
  104 
Като полет на птица
свободна е мисълта ми.
Тя се рее из небесата
и далеч отвъде стига.
Като звезден небосвод ...
  71 
Горят ни на клади, убиват ни млади,
защото умеем със сърцата си да пеем.
В тази жарава в безпътна забрава изгарят телата
в опит да прогонят душата.
Сковани от страх за техния крах. ...
  206 
Медитация
Размишлението е съзнание, то е на ума светлина.
Светлината тази пътя, пътища-пътеките показва - близки и далечни.
Предметите на живота, с които да се взаимодейства и работи може.
Слънцето, ума - на ръцете и краката работа дават. ...
  106 
В огън пристъпвам, молитви шептя.
Спомен за древно богатство ви нося.
Корен свещен в гърдите си пазя,
щерка на чудна, безсмъртна земя...
Бог сътвори ни най-първи в света. ...
  163  18 
Гоите
Има на земята хора специални, с мозък твърд.
Те имат пътища и движат се по тях.
Всяко дело добро или привидно лошо път е.
По пътища тези движат се гоите. ...
  143 
Времето
Времето е капитала на живота.
То е енергия - то е пари, но повече от пари буквално.
Енергия на живота.
Предметите енергия съдържат също. ...
  130 
Ако любовта лекуваше всички щяхме да сме здрави.
Ако омразата убиваше всички да сме мъртви досега.
Оставете тия приказки.
Любов, или омраза - това не са ли само стъпки в снега?
Безпомощност - това е моята сантименталност. ...
  94 
Тишината се превръща във вик,
безнадежден вик, а викът – в тишина.
Страдаш, плачеш, радваш се, обичаш –
думи, които с думи не можеш да изразиш.
А мълчанието, прегърнало е есента, ...
  99 
Звуци и песен
Звуците в света говорят, и тишината звук е също.
Песента магия е - мост е тя и територия, на звуците събрание.
На мисли-чувства и момент тържествен-тежък-лек прекрасен израз.
Леко тя се ражда - и е пътека тясна на труд душевен и духовен. ...
  103 
Радвам се за всички мои несбъднати желания.
Не са били за мене.
За всички неосъществени планове,
които след време ми се виждат глупави
и егоистични, и си викам; ...
  103 
Радост и наслада
От Слънцето радостта произтича, от света външен-природен-предметен разнообразен.
На мисълта разходките, книжните описания радост пораждат.
Изречение едно прочел си, квант радост, оживление в теб настъпва.
Погледът човешки слънце е - гледаш, мислиш, връзваш. ...
  137 
Плачат очите ми също
както дъждът тропа по перваза.
Душата ми сякаш се затваря,
както ключът заключва вратата.
Слънцето в мен залязва ...
  172 
В този стих няма изплакани рими
чисто бял е и се рее високо
в небесното синьо... а вятъра
нежно опъва платната му бели...
Този стих е толкова бял, ...
  190 
Аналогии
Аналогиите подобия са - и означава това - подход еднакъв или отношение налага се човек да има!
Има в геометрията съотношения еднакви - пропорции - за страните например на триъгълник един на друг подобен: a/b=d/e.
И от тук: a = b.d/e.
Дължината на страна една чрез другите се изчислява! ...
  217  28 
Щом сърцето говори, говори…
Съществуват ли безсмъртни
историите за Ромео и Жулиета?
Съществуват ли дните
и нощите в които двамата изгарят? ...
  137 
Минават дни и нощи в самота,
тъга и самосъжеление дори,
в скърби и мечти по отминали дни.
В смели мечти за идните дни!
Минават и отлитат, дни и нощи ...
  100 
гори слънце по пладне,
ясно е сутрин, вечер
съвсем, съвсем естествено
сухо пропуква земята,
устните, ...
  103 
на Geminy в мен
Винаги бягам от някого.
Винаги бягам от нещо.
Тъмни алеи тежаха ми.
Бягам от светли надежди. ...
  246  30 
Запознай се с моя свят,
по природа е богат,
няма връщане назад,
каквото си посял ще пожънеж пак.
В моите мечти ...
  154 
Във бързея на времето
спасяваха ме много думи.
Като войници,
с уж крехката си външност
отвръщаха на всеки удар в гръб ...
  201 
По сърцето, неговото, съм вече "другата", но...оставам първата.
Другата, заместничката - подобие, силует на единствената.
По сърце, неговото, пали и в очите й на новата,
търси моите влюбени искри.
По сърцето, неговото, боли и в нейните ръце ...
  114 
Ще почна от там дето всичко започва
случайно или както казват нарочно
точно, един малък миг от вечността
като изстрел от упор, идва живота
за поредния играч в смъртоносната игра ...
  98 
Камъните
Камъкът предмет и символ е и реалност висша.
Представител на боговете е, реалност техна.
Впечатляващо-красиво е човек когато види в разходката своя грамаден камък ил скала огромна, неподемна!
Енергия и качества съдържат се в камъка тоз ...
  113 
Драсната клечка в тъмнината и рано, призори с росата -
илюзии създава огъня, запалвайки никотина... спокойствие,
сякаш, може да даде на духа, кеф ти и на душата.
Драсната втора клечка...в пепелника изгаря фаса -
"упокоя" ми на тялото, и на сетивата. ...
  77 
Награда*
Стоя на стола си смълчан,
замислен, даже невидим,
над нас е родният Балкан,
с децата съм, но - без един. ...
  94 
Предложения
: ??:??