Apr 15, 2021, 1:15 PM

Горска полянка 

Applied arts
142 1 4

© Гедеон All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • А заякът къде е?
  • Гъби? Яко е!
  • Петре... Що хвалебствен коментар не съм получавал. Особено между 32/53 страници
  • "Универсална личност сте, Докторе! Само в областта на музиката не сте се изявил все още" - каза тя. После отвори книгата с разкази от Хемингуей, и се настани удобно между 32 и 53 страница. "Защо пък точно там?" - ще попита читателят. "За да запълни изгубеното време" - ще отговори авторът.
Random works
: ??:??