Покажи участието - Eia

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Eia

Страници: [1]
1
„Превърни разказа си в пиеса!“

      Това е новото предизвикателство. Участва се с разказ, част/и от повест или от роман, на определена от победителя тема, който/които веднага, в същата публикация, се представя/т от автора си и във вид на пиеса.
        Да започнем с хумористичен, свободно избран от всеки, желаещ да участва. Може и със стар, който трябва да се представи и като разказ, и като пиеса, но в една и съща публикация. Двете произведения да се следват, като последно да е драматургичното. Всяко от тях да е с дължина до шест машинописни страници, с шрифт Arial, размер 14.
        Може да се гласува от всеки регистриран в сайта за две предложения, като това може да стане и веднага след публикацията им, но не може да се гласува за собствено произведение.
        Получилият най-много гласове е победител и за награда задава, но най-късно в последното число на съответния месец, следващата тема за преработка на разказ, част/и от повест или от роман, в драматургично произведение. Той няма право да участва в кръга, за който е задал темата, но има право на глас. Ако до първо число на следващия месец няма зададена тема, право да я определи има класираният на второ място, ако и той не стори това – темата посочва заемащият третото място, а ако не направи това – модераторът. Най-късно до трето число на съответния месец новата тема трябва да бъде зададена.
         Модераторът няма право на участие, но може да гласува, както и да публикува по темата, но извън конкурса.
         Срокове – конкурсът се провежда всеки месец.
         Крайна дата на подаване на произведенията- до 24.00 часа на 22-ро число на съответния месец.
         Крайна дата на гласуване-до 24.00 часа на 26-то число на месеца.
         Максимален брой произведения от автор: един разказ /част/и от повест или роман/ и една преработка на същото произведение в драматургично. Същите  да са дадени в една обща публикация, следващи се, като последна да е драматургичната творба.
         Произведенията се публикуват веднага след одобрение от редактор.

2
Да си спомним Ангел Веселинов /purko59/

Починал на 11.08.2015 г., на 56 години, но чрез творбите си, публикувани тук, забелязах, че е станал на 57 години – това е отразено на страничката му. Всъщност, чрез произведенията си, винаги ще вълнува и ще живее…

https://otkrovenia.com/bg/profile/purko59

В памет на скромния, добър Човек… на искрения, на талантливия Поет и Писател…

ДОБРИТЕ ХОРА
 
Срещат се такива хора.
Има ги още.
Няма червени книги,
които да ги закрилят.
Те тихо вървят през света –
като че ли са на гости.
Насила не мразят.
И не обичат насила.
 
Срещат се такива хора.
Ще ги видите,
ако се взрете само –
на живота в дъното.
Като впрегнати биволи
теглят браздите по нивите.
Първобитни.
С лица от пшеничено зърно.
 
Сядат сами на трапезата –
на хлебец, сол и винце.
Вечерят.
Звездите мълчат.
А в душите им нощ е.
Съмне ли – съмва и в тях –
като в храм, озарен от свещица.
Срещат се такива хора.
Има ги още.

Автор: Ангел Веселинов

Страници: [1]
: ??:??