Jun 30, 2009, 8:33 PM

Св. Петър 

985 0 2

© Фабер All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Яким (Яким Дянков)
    "Образите в иконите, мисля аз, имат и функцията, всъщност, да освободят съзнанието човека от чувствени, а и от всякакви образи, защото "нетварната светлина е без-образна"!
    За разлика от автора, за мен един Грозен образ не освобождава съзнанието от чувство, а напротив внушва ми чувство на отбъскване, неприязън, погнуса(пази боже) което за мен е напълно неприемливо за един образ който трябва да внушава святост. За мен чувството за святост не е противно на възприятието за красота. Освен това християнството не отрича чувството, защото Бог е Любов, а нима любовта не е чувство. Та моето мнение е че е по добре изобщо да няма икони, отколкото те да са грозни. Иначе - добро копие. 4
  • refab (Фабер)
    В добрите икони може да се видят най-приемливите, от религиозна гледна точка, образи. В светските картини, и в картините на християнското религиозно изкуство по правило има изразен чувствен елемент, което включва и естетическа наслада. Единствено при иконите е заложена идеята за максимално приближаване до духовната част на образа. Образите в иконите, мисля аз, имат и функцията, всъщност, да освободят съзнанието човека от чувствени, а и от всякакви образи, защото "нетварната светлина е без-образна"!

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.