monkaka
6 results
Once upon a time there was a little princess more beautiful than the sunrise and the shining stars in the sky. The sparkle in her eyes was unusual and magnetic. She was unpredictable, intriguing and captivating. Everyone in the whole kingdom admired her unconventional capacity to inflame kindness in ...
  767 
Стоя и живея в самота.
В сърцето мое няма светлина,
няма шанс с теб да сме вечно хванати за ръка.
Ден след ден, месец след месец.
Година се мина и друга пристигна. ...
  589 
Невзрачна празнота
безмилостно изгаря нежните струни на моята душа.
Сега нещата аз виждам ги ясни,
но радостта лишена е от нежност и топлота.
Тя затисната е измежду тежките сълзи на две подчинени от живота очи. ...
  588 
Отворих очи и се почувствах щастлив. Те сълзяха, но това беше от щастие, от това, че сега виждах света около себе си по-хубав от всякога. Усещах топлината на утринното слънце. То ме галеше. Усещах красотата на цъфналите цветя. Ох, колко красота, каква нежност! Всичко това ме караше да си спомня за и ...
  451 
В мига, когато те видях, сърцето ми не искаше да повярва, че ще бъде вечно пленено. То не можеше да си обясни причината, заради която бе лишено от свобода. Знаеше само, че срещу поробителя си не може да се бори, защото това бе любовта. Тя бе един могъщ боец. Кой може да го победи – Никой! Затова сър ...
  404 
Красотата е относително понятие. Тя може да бъде всичко онова, което обичаш, kоето виждаш, докосваш и чуваш. Тя е нежна като всяко стръкче цвете, топла като един лъч от слънцето, сладка като ябълката, нещо просто отгледано, но с внимание, труд и любов.
Когато се огледаш наоколо за нещо красиво, за н ...
  736 
Random works
: ??:??