Jan 7, 2020, 6:47 PM

Към "Спирка Любов" 

Collages
248 8 14

© Паднал ангел All rights reserved.

„Студено…студено ми е“. Доближи длани до устните си, дъхът му- бяла пара, се заскрежи по миглите. Потърси гуглата на якето, а ръката му увисна в празното пространство. Огледа се. Без яке! По пижама и домашни чехли!
„Какво става! Какво за Бога става?!“ Стои на тротоара! Посред зима! По пижама! Какво ...
  184  17 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works