1 result
  • Тесла! Човекът, превърнал фантазиите в реалност

    meteor (Антоан) meteor
    Audio journalism
    Терезе Нюман (Нойман). Пророчица ползвана редовно от Хитлер. Терезе е познавала всичко, за което са я питали - на 100%. Говорила е в транс на няколко старинни почти непознати езици и също като Ванга е разговаряла с духове на починали хора. Тя предсказва, обаче на Хитлер - че той ще загуби войната. К ...   1634 

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.