Jun 1, 2019, 3:12 PM

За паячето в цъфналия ирис 

107 5 3

© Валентина Йотова All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Bezzhichen (Безжичен)
    Разкошна снимка на разкошно-красива перуника (ирис) - едно от най-красивите ароматични пролетни цветя!
  • pastirkanaswetulki (Мария Панайотова)
    Помислих, че е прекрасно заглавие на стихотворение, после разбрах, че си снимала цветето, но нямаше разочарование, защото и то е чудесно!
  • Ranrozar (Стойчо Станев)
    "Всяко живо същество търси място под слънцето."

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.