Ангелче13
Selected works
168 results
Стъпка напред.
Към теб.
Стъпка назад.
От страх.
Две стъпки встрани. ...
  512  16  24 
Прегърнах те…
и нежно те притиснах до сърцето си.
Помилва ме…
и вплете във косите ми ръцете си.
Докоснах те… ...
  496  10  16 
  413  16 
Морето всеки ден е в краката ти
и се надбягваш с крайморският бриз.
Той те гали със спомен за лятото…
Жълта есен е вече. Любовта е каприз.
С поглед обхождаш пъстрите улици, ...
  272  15 
Сърцето пясъчно ще изтече
на времето отминало през пръстите.
И луднало море ще повлече
една любов, с вълните му възкръснала.
А бри́зът в люлка ще я залюлей, ...
  325  14 
Random works
: ??:??