inara
Selected works
15 results
Цъфна априлското слънце, по-жълто от нарцис,
и занаднича в прозорците русата пролет.
Вън се излюпиха майки с колички и старци.
Сякаш светът се съвзе след прекарана болест.
Март е оставил за спомен червени и бели ...
  166  10  13 
Вече не чини – не струва ни ресто от прошка.
Няма сърце – не остана, а суха горчилка.
Тъй се е свило – почти е изчезнало, Божке!
Сякаш в гърдите ми трака безплодна костилка.
Сякаш стрелката на стар, неподдържан часовник, ...
  163 
Светлата част на деня става все по-красива,
сивото спомня за себе си в кратка прозявка.
Цъфна, напук на света, и кварталната слива.
Белоуханна. С цвета на църковна венчавка.
Междупанелният въздух зачена надежда. ...
  145  12 
Ако можеше само светът за момент да се свие
до размера на блокче и малка кутийка с бои,
да застине рисуван по детски на листче хартия -
жълто слънце с лице на човече и дълги лъчи;
те почти да докосват зеленкото долу в тревата, ...
  294  15 
Познавах ужким всяка градска дупка –
на гости все им ходя без покана.
Последната посреща ме с: „Я, чупка!
Не ти ли стига всяка твоя рана?!?"
Но има нещо в нея непонятно, ...
  121 
Random works
: ??:??