inara
Selected works
23 results
Цъфна априлското слънце, по-жълто от нарцис,
и занаднича в прозорците русата пролет.
Вън се излюпиха майки с колички и старци.
Сякаш светът се съвзе след прекарана болест.
Март е оставил за спомен червени и бели ...
  535  12  16 
Ако можеше само светът за момент да се свие
до размера на блокче и малка кутийка с бои,
да застине рисуван по детски на листче хартия -
жълто слънце с лице на човече и дълги лъчи;
те почти да докосват зеленкото долу в тревата, ...
  535  11  15 
Вече не чини – не струва ни ресто от прошка.
Няма сърце – не остана, а суха горчилка.
Тъй се е свило – почти е изчезнало, Божке!
Сякаш в гърдите ми трака безплодна костилка.
Сякаш стрелката на стар, неподдържан часовник, ...
  396  11  10 
Февруари отпусна юмруче и шепичка слънце
се разля и затопли кората от смръзнала кал.
Светна влажната пръст – като прясно гледжосани грънци,
и усмихна тревите в най-крайния градски квартал.
Само вятърът леко прорязва от време на време – ...
  164  14 
Защо не се събуждаш, мила бабо?
Защо са те закичили с цветя?
Чешмата не тече, дори и слабо,
а в хорските очи шурти вода.
Край нея са ти сложили кревата – ...
  433  13 
Random works
: ??:??