Ив...

Измислени истории, за несъществуващи неща.

Selected works
26 results
Отново идваш.
Небрежно се разхождаш покрай мен.
По раменете ти кръстосват фарове крайбрежните таксита.
И младостта е шепотът във нас.
Сега, ...
  644  13  35 
Октомври е и пак вали.
Градът отново е безсънен.
Човешки същества, съдби, луни...
И облаци покриват дъното.
Канавката, в която се процежда до вчера плодородната утайка, ...
  502  31 
Навлича сцената
отдавна престарялата си кожа.
Прожекторите светват,
сладък полумрак.
Актьорите се учат да прохождат ...
  235  23 
Ресниците пропускат светлината
и в своя миг благословен,
довчера аз бях само вероятен.
Днес съм насъщен.
Утре - може би остатъчен. ...
  199  11 
Докосвам кожата ти,
грапавата бледност на кестените, отрупани с цвят.
И улицата ни отвежда в онзи час, забързан към предградията -
в своята метежност.
Сивия асфалт с разголени рани. ...
  302 
Random works
: ??:??