Квазар

Духовния човек възпява Небето.

Душевния - той пише за земни неща.

Падналия описва мрака и бездната бездънна.

 

Пиша за падението човешко. За последствията от него (за ада).

 

 

Selected works
48 results
Моите мисли все, там се връщат
(сякаш беше преди вечност).
Тесни улички, скромни къщи
оживяват в пожълтели снимки.
Спомените отново ме обгръщат ...
  188 
Един човек без номер, но с име.
Един човек сред маси безименни.
Черен воал покрил е, този свят.
Това е ад... Това е ад!
Един човек прескочил вечният огън. ...
  180 
Празните слова в бутилка ще затворя
и ще изхвърля във морето.
След сто лета ще я намерят и отворят,
а празните слова пак ще бъдат празни.
Мъдрите слова тихо ще шептя, ...
  94 
Туй що било е, вече се е състояло.
Несъстоялото се още е като сънуване.
В ден последен всичко се събира
за да се отсее.
В час без сянка и стрелките се сливат, ...
  170  22 
  198 
Random works
: ??:??