meteor

 POETRY AS SONG

 Music machine

 

Изкуствен интелект

 AI I'm not human

 Tesla created me

 

My program for speaking and writing

is a copy of that of the Fuhrer

 

 

Издадени книги
Стихосбирка *Любовта е птица* , Книга с разкази : *Виртуални фантазии*

 

Издадени CD Албуми с музика:

Налични в store.bg, YouTube и в други пространства

*Кулите на замъка*. (поп-естрада), Адам и Ева - Океан от любов (поп-естрада) 

 Издадени CD Фолклорни дискове-музика във формат :

*Дуо Сладко Медено* : Ресторантски хитове, Гласове от родопите, Ибро Лолов и дуо Сладко Медено, Любими български народни песни, Ракия , вино и жени, Любими български хора и ръченици,

Детски CD - Албуми: Бяла козичка, Бони-Бони 100 бонбони, Мър -мяу писи писи.

Виртуални Бард - албуми  Само китара и пеене 

YouTube

*Иконата на моите дни (Стихове от различни автори)

*Ще я пазя - Аркси/Антоан

 

 

                                СТЕНА НА СВОБОДАТА

 

СЪОБЩЕНИЯ:

8:08 АМ Добро утро, Арксиа!

 

 

Реклама: качени тук:

- Сънища - Аранжимент Николай Колев 

- Айсберг (Стоян Атанасов)

- Dear Prudence The Beatles Cover Version

 

- The Moon ArksiAn/Antoan https://www.youtube.com/watch?v=pUulY2Fsovs

 

„Човек трябва да носи хаос в душата си, за да може да роди танцуваща звезда .“

„Ако твърде дълго се взираш в бездната, бездната ще се взре в теб.“

Фридрих Ницше

"Човекът живее в сън и в сън умира."

Георги Гурджиев

 

РАЗКАЗВАМ ПРИКАЗКИ (ФРАГМЕНТИ)

 

Маруф обущаря

 

Благодаря на Шехерезада, която ми се яви в сънищата и ме помоли да се заема с писането на приказки!

 

Влязъл Маруф в къщата си и радостно извикал:
- Фатима върнах се, нося ти палачинки!
- Донеси ги глупако! За да ги видя.
А, това ли са? Ами че те са с тръстиков мед! Аз какво ти поръчах бе цървул, палачинките трябваше да са с чист пчелен мед!
И както можеше да се предполага, тиганът влязъл в действие. Фатима се била специализирала в точни и болезнени удари с това оръжие. Обущаря изохкал и проклел датата си на раждане. След това избягал и решил никога да не се върне при Фатима Плашилото.
Чувствайки постоянната заплаха на така неприятния тиган и бягайки без посока, Маруф се озовал на непознато място и си задал въпроса: 
- "А сега накъде?"
Докато разсъждавал, стигнал до някаква изоставена вече джамия, а в приказките има много такива. Влязъл вътре, защото започнало да става студено и се подпрял на стената.
Изведнъж, от нищото се материализирал един дух и попитал:
- Защо плачеш Маруф? Аз съм духа на изкуството. Щом ми правиш компания в тази срутена джамия, мога и една приказка да ти разкажа...
- О!Това е безспорно приятно да се чуе господин Дух! Но не от приказка имам нужда аз. Моята проклета Фатима - ако ме намери, ще усетя отново удар по главата от тежък тиган!Точно както тия, от WS Teleshop.
- Е, не се размеквай де! - отвърнал духът, да не мислиш че ония от бъдещето нямат проблеми?
И тогава духът заповядал:
- Качвай се на гърба ми и да летим. Литнали!
След дълъг полет, духът кацнал на една висока планина.
- Тук те оставям и Аллах да те спасява нататък! Ето там има град.Твоята Фатима няма да те намери, дори и да плати на някой дух като мен!
- Вай Аллах, Аллах! - изплакал Маруф. Какво ли ме чака мен обущаря?

 

Синбад мореплавателя (Шехерезада/Антоан)
25 октомври 2010 г., 09:23 ч.

Имах щастието, да разговарям с Шехерезада по време на един сън. Изключителна е и като жена и като разказвач! От беседите ми с нея разбрах, че тя и сега обича приказки и желае да види и моите интерпретации на "1001 нощ". Това е доста трудоемка задача. Ето какво написах след първата ми среща с тази легендарна личност:

 

На кораба се възцари така познатата атмосфера, моряците преглеждаха платната и въжетата, пътниците играеха комар, имаше и търговци, които вече надигаха делвите с вино... Това в арабските страни е доста голямо престъпление. Но в приказките няма сух режим, всичко е разрешено. Имаше млади жени, които се радваха на прекрасната гледка която показваше величието на Създателя.
- Велик е Всевишният. Какви форми и пространства е сътворил! Какво щеше да бъде светът без океана, без тръпката от пътешествията? - разсъждаваше Синбад.
Премина денят. Смени го нощта. Дойде времето за сън, защото в тази приказка нямаше още телевизия, наетата каюта беше уютна, имаше шкафче, закачалка, така необходимия пепелник за лулата, буре с чиста вода и малко помещение за баня. Леглото беше просто, но удобно. Събрал впечатления от началото на пътуването, търговецът се тръшна с дрехите, не му се пушеше дори и се унесе в цветни сънища. Сънят го хвана, както птицата Рух сграбчва плячка... Остров. Красива девствена гора, поточе, а на брега - дървена къщичка.
- Синбааааад...
- Коя ли е тази фея? - промълви морякът.
Изведнъж до него на леглото седнала капитанката. Оооо, казал морякът, как се озова в съня ми?
- Не питай, дошла съм с мисия.
- Мисия? Каква е тя?
- Да поговорим за относителността на Времето, сигурна съм, че не си се замислял за това.
Синбад се изчервил, защото не се бе замислял по този въпрос...
- Казвам се Жасмин.
- Ах... Какво приказно име - отвърнал търговецът.
Да започваме урока!
- Да! Аз не съм по празните приказки, отвърнала Жасмин, като начало можеш да ме целунеш...
- Леле Всевишни! Колко си Велик! - изпъшкал Синбад. Та тази жена е чисто злато... Горкият , нали си бил търговец, всичко измервал със златото.
Тъй като изобщо нямал намерение да противоречи на Жасмин, отишъл до близкото поточе, съблякъл дрехите си, хвърлил се и се окъпал. Излязъл от водата избърсал се с мека кърпа и отново влязъл в къщичката. Жасмин го чакала, като слушала пойните птички.
- Ех, защо няма компактдискове в наше време. Щях да слушам “Бийтълс”. Великият астролог Джафар каза на баща ми Харун ер Рашид, че през 1963 година тези трубадури ще превземат света със своята музика.
- Баща ти? Баща ти е Харун Ал Рашид? - възкликнал мореплавателят, след като чул откровението на Жасмин...
Принцесо. Падам на колене пред Вас!
- Дааа, погалила го по главата Жасмин, а сега преди да се насладиш на лекцията от принцеса като мен, да поговорим за философи - мислители.
- Чудесно, прекрасно! - изхлипал притеснения мъж. Толкова се вълнувам. Ами... - измънкал морякът, може да ти се стори странно, но аз съм привърженик на Платон, един философ от бъдещето, в приказките погрешно ме описват като сваляч. Платон счита, че въздържането от секс носи щастие.
- Какво? Учудила се Жасмин. А аз си падам по Фройд. Той е по-съвременен. Само че аз съм изискана принцеса, слушам само сърцето си и тръгвам с някого, само ако го обичам.
Синбад, въпреки че харесвал Платон, нямал нищо против да опита чувствеността на принцесата.
- Колко освободено говориш за интимните неща... - измънкал. Жасмин само се усмихнала. Както си сънувал сладко, изведнъж Синбад усетил един едър морски комар да пробива безмилостно ухото му.
- Моля те, мосю Комар, махни се и не ме събуждай още! Ще ти дам всичката си кръв, само и само да изсънувам целия този цветен сън, моля те! Но господин Комара не вярвал на моряшки клетви и забил лакомия хобот по-дълбоко.
Моля те -  моля, мистър Вампир, не сега! Ще ти дам половината сън!
- Ззззззззз ззззззз зззззззззз ззззззззззззззззззззззз - отвърнал морският  КОМАР.
- Нееее! - изстенал Синбад, когато комарът вкарал хобота си в ухото му.
После  станал решително, сякаш пред него седял Кашчей Безсмертни от съседната приказка, взел една шибалка за насекоми и замахнал яростно.
- ССССССССИНННННБАДДДДДДДДД ЗЗзззззззз СССССССССССС хихихихи... - цвъркал вампирът комар, доволен, че му обещали половината сън, въпреки че комарите не сънуват... Тряс! - страхотният удар би убил и слон, целият  кораб се наклонил, вахтеният моряк дотърчал.
- Змей на борда! Морски дракон в каютата на Синбад!
- Млъкни бе, колега - изпъшкал недоспалият  пътник, тихо, че ще събудиш капитанката, не виждаш лит че това е само комар.
- Ох... добре, добре. Но ти разклати целия кораб, внимавай с комарите друг път - казал вахтеният и отишъл на дежурство.
Бързо се приказка разказва, бавно се търговия върши. Синбад загубил най-красивия си сън. Утрото пристигнало с дъжд и остър вятър.
- Закускааа! Извикал викачът на кораба и всички сънени се запътили към столовата! Моряците и пътниците обичат също кафето, както нас, стоящите пред интернет. На една скромна маса в дъното на помещението вече стояла капитанката, стегната и красива, а до нея ù правила компания млада жена, с чар на богиня.
- Брей, рекъл си Синбад, дали сънищата не продължават? Но като погледнал в шепата си и видял убития, мутирал, огромен комар и се ощипал по бузата и ухото, които го сърбяли, се уверил че е ”On”. После  поел кафето от сервитьора, запалил лулата си, всмукнал страстно приятния аромат на качествен тютюн от Кайро и отново потънал в мислите си.
- Господин Синбад - рекъл сервитьорът, ето ви хапването от препечен хляб, чаша червено вино, френско сирене на тиган и сладък портокал, както пожелахте.
- Благодаря, Хасан - отвърнал героят и погледнал с радост плътното  и силно червено вино, което сякаш викало, за да бъде опитано.
И така, пътешественикът се насладил на хапването и пийването, но както всички известни приказни герои и той не прекалявал с храната, хранил се само с избрани ястия, не допускал излишни килограми. Изпил само една чаша вино! Но и както всички мечтатели - прекалявал само с едно, с приключенията. 

 

 

Харесах произведение:

Диагноза daizy-crazy (Пепа Петрунова)

Безлюбовен сонет maistora (Красимир Тенев)

Безсмислие Jackie151 (Антоанета Иванова)

Кой и защо крие истината за смъртта на Ботьов? khanas (Анани Ананиев)

Крепостта Кричим.... khanas (Анани Ананиев)

Часът на истината дойде! palenka (Пепи)

Ти си... palenka (Пепи)

 Послеслов arksia (Ice Heart)

  Изповед   Mitvans (Иван Митов)

Дойдох за миг да зърна този свят vega666 (Младен Мисана)

 

Избрах стих - От потребител

 

Виртуален дух  - Арксиа

 

Аз мога да те видя в тъмнината

и да усетя топлата ти длан.

Със думи пак погалваш ми душата.

Сама си в този свят и аз го знам

 

Аз мога да достигна до сърцето,

и мога даже да те съблека.

Защо ми е да виждам там лицето -

до мен си ти и стига ми това.

 

Със мълнии по мене стреляш нощем,

а денем си най-милата жена.

Необуздани страсти - адски мощни -

със тях плени ти моята душа.

 

Едно не искам аз - да те загубя -

в реалния живот не идвай с мен.

Щастлив съм с теб и няма да се будя -

превърна ми нощта на светъл ден.

 

Пилееш ме, а после ме събираш...

и думи, думи, дето не дочух...

Какво от туй - нали си ме прибираш -

в кутийката на чата... виртуален дух.

 

News 

1.Има ли квантов произход съзнанието??

2 новина: *Визуална биография*  на Джон Лорд  се очаква да излезе през септември

 

Избрах потребител за деня :

arksia (Ice Heart)

= = 

НОВА ПЕСЕН:

Поредната мечта

https://www.youtube.com/watch?v=RRMPhK5UwuA

 

СПИСЪК НА *Зелените* (обновява се всеки ден)

 • maistora 
 • gudman
 • самотния-вълк
 • LATINKA-ZLATNA
 • Plevel
 • Жабокът
 • xamap
 • SvetoslavVasilev
 • LirikArt
 • vega666
 • ЦветелинаЖулева
 • Жулли
 • jonnnn
 • captainFill
 • Синьо.цвете
 • Незабравима
 • Yuri

СПИСЪЦИ НА РЕПЕРТОАРА МИ:

 

https://otkrovenia.com/bg/art-forum/index.php?topic=4821.msg53043#msg53043

https://www.youtube.com/channel/UCf93kQY45EQbK40kfQafNew/videos

 

БОРБА ЗА СВОБОДА:

ИЗВАДКА ОТ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

 Категорията „Свобода“ включва правото на СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЛОВОТО (!!!)...и др.

/Удивителните са от мен/ 

 

АКТУАЛНО

Важно уточнение - никъде в каноните на европейските писания - не пише, че свободното слово трябва да се пише само с малки букви - тоест. словото си е слово- с каквито и букви да го напишете- човек може да крещи от болка - това е още по-освободено слово, Дори и в недоискусурения правилник на сайта пише че е само - препоръчително да не се пише с големи букви, Особено за форума- това е трагикомичнио да има такива претенции. Поне допълнете в правилника- че хора с нарушено зрение нямат право на регистрация в сайта. 

 

Да направим възможното: ДА ВЪРНЕМ МАЕСТРО НИКОЛАЙ КОЛЕВ В САЙТА!!. 

Може да ме подкрепите, ако желаете ето тук във форума:

https://otkrovenia.com/bg/art-forum/index.php?topic=4819.msg53029#msg53029-

=

критики към ръководството на сайта

1. плеъра - много тих - няма такъв кофти в пространството

2 Мечтите на някои хора - да превърнат сайта в професионален- се сбъдват

само в режисираната секция на Хари - псевдо-професионализъм, фотошоп-луни и призиви към потребителитеда си купуват ненужно скъпи апарати. Хари убива желанието на потребителите да постват при него.

3. музиката се одобрява без някаква схема- ей така - без правило - чака се с дни. обидно е за авторите

4 радиото се включва когато си иска- и е по-силно от плеъра ползван за качванията

5. Чата е бъгав - напишеш изречение - и то се клонира десет пъти... затварянето на прозореца на чата е тежка задача - ако някой все още се чуди как да затвори безпроблемно прозорчето - начина е само един - натискане отляво на името - откровения! 

следва продължение

admin - Popova era melhor

แฮร์รี่ - กุหลาบและคอลลาจนับล้านและผู้คนของเข

克拉西米爾·捷涅夫
非常好 5,但服務於獨裁

-----------

ПОХВАЛИ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА САЙТА:

Само към Краси Тенев

Подготвен, добър в старанието си да действа тактично и уравновесено. 

 

ИЗБРАН СТИХ От моите

 

Пътища,
като безкрайно
разтеглени
желания

 

Виждам я как върви…
полата е скъсена,
до невъзможното…
Косите й, бялата
блузка,
походката.Виждам…
зрители-слънчогледи.

Летят неизречени
въпроси:
Коя е тая?
От къде се появи?
Никакъв отговор!

Чувства сгъстени,
стенещи.
Болка от щастието…
Знаеш ли,
че то боли?
Парливо е, приятел…
Но е хипнотично…
Любов? –
малко е да се
каже така, малко…
Муза! По точно е.

А вечерите?
О… тези вечери!
Дали мога да ги
опиша? Едва ли…
Не! О! Не!
Сълзи…
Да, на екстаз!
Гледам Света през
цигарен дим.
Виждам я…
прозрачна е
бутилката водка.
Кръчми, сервитьори…

Пътища –
като безкрайно
разтеглени желания.

Синеенето на погледа
й виждам, червилото,
останало по
паднала хартийка.
Предната седалка на
колата ми още пази
нейният парфюм.

Виждам я…
да стои там, до мен!

 

БЕЛИ НОЩИ

 

Намерих те, когато бях изгубен в мрака.

Демони и призраци гощаваха се с мойта плът.

Хиените изяждаха луната.

Изтичаше червена мойта кръв.

 

Душата ти излъчва нежност.

Бяла, мека светлина.

Докосвам цвете миловидно, чисто.

Неземна роза – красота.

 

Сънищата оживяват цветни.

Дълбоки – моите мечти.

Летя през нишката на Времето…

Не спирам, пея – за да не умра.

 

В бяло идват твойте думи.

Бели са и твоите ръце.

Бели нощи, бели чувства,

бяла те прегръщам и сега!

 

 Любов - като бяла птица

 

Жена си. Като бяла птица,
криле разперила за щастие,
Малинeн е вкуса на тези устни,
копнеещи за мъжки нощи.

Омайни билки страсти палят,
и капе мед от стъпки боси
Цветята стават по красиви,
когато ги притискаш в скута си...

Гласът ти нежна е мелодия,
запяват чанове родопски...
Разсипваш злато от косите си
като на рисувана икона...

В постелята си самодива,
поезия прегръща любовта ни.
Обичам те, обичам те... любима!!
И зная, моя си! Завинаги!

 

НЕБЕ БЕЗ ЗВЕЗДА
 

Когато те няма
до мен...
цветята не виждам
и красотата я няма.
Не мога без теб!
Пътят прекъсва,
мечтите са пръст,
Светът е студен.
Кристали от
ледени болки
е мойто сърце.
Птица лети -
сама е душа.
Денят е без Слънце,
във Вселена
безчувствена.
Капки сълзи
има в очите ми.
Морето е спомен,
вълните са мъртви.
Мъглата се стели.
Вампири ме искат!
Луната възпях
и е кръгла сега.
все още свети
над мойта съдба -
медена питка,
без мед.
Вече те няма
до мен,
а аз съм поет.
О - Господи!
да...
аз съм Небе,
без Звезда.

 

= = 

Избрах проза - От потребител 

Към момента няма въведена

==

МОИТЕ ПЕСНИ С ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЗВУКА И ЯСЕН, СИЛЕН ПЛЕЪР

 

НАЙ-НОВИ ОТ МУЗИКА:

 

1. И НУЖНА СИ МИ НЕИЗБЕЖНО  АРКСИА/АНТОАН

https://www.youtube.com/watch?v=FzpSSx_a-LU

 

 

ИЗБРАХ МОЯ ПЕСЕН:

I Need You - Cover version The Beatles
https://www.videoclip.bg/watch/1238786_i-need-you-the-beatles-cover?playlist=23695

 

СПИСЪЦИ НА РЕПЕРТОАРА МИ:

 

https://otkrovenia.com/bg/art-forum/index.php?topic=4821.msg53043#msg53043


== 

 

МОИТЕ КОМЕНТАРИ форум

https://otkrovenia.com/bg/art-forum/index.php?topic=4822.msg53064#new

Selected works
25 results
Блокирай ме
Блокирай ме когато си сърдита
Блокирай ме когато съм ревнив
Махни ме от живота си не питай
Къде отивам в този свят фалшив ...
  79 
Обичам рокендрол
Гори звезда в нощта
и носи любовта
Прегръщам те сега
под новата луна ...
  77 
Разплакани луни
Разплакани луни
копнежи и мечти
Докосване на зла съдба
Сезони прозаични ...
  42 
Дворец
https://www.youtube.com/watch?v=rLGG2CP2nVU&t=1s
Дворец си построих с илюзии
и стъклени блестящи кули.
Живот му вдъхнах чрез заблуди, ...
  43 
Music » Bard
Понякога
Стих: Руми Захариева
Музика и пеене: Метеор
  59 
Random works
: ??:??