Musical_person

Name Тонислав Иванов

Selected works

 • Балетни стъпки

  Pictures » Pencils   123 
 • Домашният любимец

  Prose » Narratives   133  Анатолий се чувстваше самотен. Живееше напълно сам, всяка вечер щом се прибереше от работа, го налягаха неприятни емоции. Чувстваше празнота, потиснатост и лека носталгия към миналото си. Въпреки че беше хубав, той нямаше нито приятелка, а със семейството си се виждаше рядко. Изглеждаше по-млад, но ...
 • Сърца

  Poetry » Love   91  Нощта е черна - тъмна,
  само луната грее пълна.
  В стаята блести лека светлина,
  всичко там сияе като мъглявина.
  А зад завесите две сенки изгарят, ...
 • Молещата се

  Pictures » Pencils   121 
 • Зората

  Poetry » Free verse   86  Още от изгрев,
  чак до залез,
  си тананика припев
  птичка в кафез.
  Появи ли се зората, ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.