versewriter

                          

 

                           И  Д  Е  И  Т  Е   Н  А   Ю  Л  И  Я  Н
ДЕИТЕ НА ЮЛИЯН

                                 

                    Най-новите песни и инструментали на Антоан

                           (Тези нови песни, няма да ги откриете в профила meteor,

                            https://otkrovenia.com/bg/profile/meteor)

 

 

 

Selected works
8 results
Синтезатор: Веселин Димитров
Пеене: Антоан Антонов
Идея и смесване: Юлиян Христов
  129 
Music » Rock
Стих, музика и вокали: Poetry As Song
Идея и аранжимент: Versewriter
Звездоброец
Странник е той - и няма посока.
Събира счупени женски души. ...
  377  10 
Music » Bard
Стих, музика, аранжимент и пеене:
Антоан Антонов
Идея, смесване и мастеринг:
Юлиян Христов
И песенна е мойта същност ...
  128 
Музика:
Антоан Антонов
Идея и съхранение:
Юлиян Христов
  123 
Music » Bard
Запис на живо
Стих, музика и пеене:
Антоан Антонов
Идея и съхраняване:
Юлиян Христов ...
  116 
Random works
: ??:??