Vilia.1

Selected works

 • Ода за фейсбук

  Poetry » Other   270  Нас фейсбука ни свързва
  и фейсбук ни дели.
  Малко странна е тази
  наша връзка, нали?
  И на празник, и в делник, ...
 • Настроения

  Poetry » Love   251  Облечи ме във любов,
  че другото е много временно.
  Без туй животът е суров,
  а сърцето ми с любов е бременно.
  Сега събличай ме внимателно, ...
 • Споделен егоизъм

  Poetry » Love   64  Прозрях. Обичам те от егоизъм.
  (Понеже имам нужда да обичам).
  Навивам се като кълбо със прежда.
  Необходимост ми е, не отричам.
  Във всичко има някакъв си „изъм“. ...
 • Урок по танци

  Poetry » Other   244  Казваш, че умея да танцувам
  И молиш ме и тебе да науча.
  Не знам дали е нужно да умувам
  Или желанието ти да случа.
  Нека първо стойката да хванем. ...
 • Равносметка (на майка ми)

  Poetry » Other   249  Кой ще каже какво е живот?
  Кой ще каже какво е?
  Може би малко парче небосвод?
  Парче небосвод, ама твое!
  Едно слънце на него - начало, живот ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.