yzitaz
луда глава:)
Selected works
21 results
Колко просто е да вземаш
в шепи уморените ръце
Колко лесно-да отнемеш
тревогата от моето сърце.
На мене стига ми усмивка ...
  90 
Обрулена, вехта, почти нетипична
Със смугло лице, с уморени криле
Притихна, огледа душа поетична
И бавно напред провлачи нозе
Дали и утре ще бъде невзрачна? ...
  117 
Вървях по горската пътека,
Когато блъснах се във пън.
А стъпвах уж едва, полека.
Заби се в мене като трън.
Поспрях. Разтрих внимателно крака. ...
  177  13 
Дойде отнякъде случайно.
Небрежно каза ми здравей.
И сякаш настани се трайно.
Сега не си отивай ти. Недей!
Да. Странно е, че се отдавам ...
  690 
Сълзи се стичат по лицето
отмиват уморените черти
ръцете ми докосват там където
трябваше да ме докосваш ти
затварям очите и сякаш усещам ...
  718 
Random works
: ??:??