Feb 14, 2019, 8:34 AM

Монолог след Хамлет 

  Prose » Others
472 10 2

© Perpetuum Mobile All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • meteor (Perpetuum Mobile)
    Благодаря ти!
  • kasius (Бостан Бостанджиев)
    Бих поправил "пороен" на "позорен земен ад"... Ако искаш да си докрай честен пред себе си Всъщност след някакви си 10 милиона години, нищо човешко няма да е актуално, така че - не се кахъри с мимолетни угризения.

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.