Покажи участието - akademika

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - akademika

Страници: 1 ... 4 5 [6]
76
Трябва добре да опознаем и разберем абсолютните понятия като вечност ,безкрайност, съвършено и др. защото  тези понятия са прекалено трудни за разбиране от крайното човешко съзнание, но понеже то ги е създало би трябва да може, да ги разбере, за да се възползва от тях като обясни съществуването на света и неговото развитие, в което да се впище така неоходимото влечение към безсмърие от човека. Затова в понятието свят трябва да влагаме неговото обективно, реално съществуване, което ни заобикаля отвсякъде и което е вътре в нас. В понятието бог би трябвало да влагаме неговото съществуване и несъществуване, защото несъществуването на света е невъзможно поради нагледното му съществуване, а съществуването на бога е извън всякакви доказателства.
Изясняване на понятията и категориите с които искаме да обясним нещата е необходим повод за расъждение, който ще ни покаже колко малко незнание и неточност за тях може да изопъчи истината за нещо и да ни доведе до грешно определение за него. Нашата цивилизация е на първото стъпало на разум. Това означава, че е още много незнаеща и затова се е развивала и се развива чрез пробата и грешката. Дори науката се развива така, но открива и доказва своите истини, докато всички останали учения открай време само казват, но не доказват нещата. Така само придават на едно нещо стотици лъжливи определения, които искат да ги приемем на доверие за истина. Излиза, че поради незнаниено всеки си има своя истина за едно нещо, но самата истина е само една. Философията до днес е правила същото/провъзгласила е различни виждания за едно и също нещо/ и затова не е решила своите въпроси, защото първо, не е изяснила напълно понятията и категориите с които работи, за да стигне до истината и второ няма необходимото обвързване с обективното познание, за да докаже достигнатите истини.
Логичният отговор на зададените в предния пост въпроси е, че както света, така и бога не могът да съществуват при абсолютното си съвършенство:
Съвършеното нищо ще представлява безкрайна и вечна празнина, в която ще липса движението, съществуването и всичко останало. Няма движение.
Съвършеното равновесие ще представлява една бездиханна вечна и безкрайна същност, при която е невъзможно движение и съществуване.
Съвършеното нещо ще представлява една завършена система, при която не можеш нищо да прибавиш и нищо да изхвърлиш. Престава да има движение и смисъл от съществуване.
Съвършенният хаос ще представлява само обсолютно движение и съществуването е невъзможно поради липса на цялостни системи /структури и форми/. Има само движение.
Ако направим смес от абсолютното нищо, нещо, равновесие и хаос ще получим съществуващият относителен свят и невъзможност за съществуването на бог, защото той не може да бъде относителен.
С така поставените въпроси и отговори се стига до разбирането, че всякакъв род безмъртие на човекът е невъзможно и безмислено, но относително физическо продължение на човешкия живот хем ще е възможно, хем ще е необходимо, хем е примамливо!
Безсмъртни живи клетки има. Това са ракови клетки, които биолозите отглеждат в изкуствена хранителна среда. Те представляват безформена постоянно растяща маса на делещи се клетки, вече десетки години. Затова съществуването на безмъртните ракови клетки ни дават повод за много размишления. Например, въпреки че са безсмъртни те не могат да стигнат до определена системна структурна форма, а само до една аморфна маса, което подкрепя казаното по-горе. Така че човека, който е изграден от строго съгласувани функционални структури и форми няма възможност за абсолютно безсмъртие, както и няма необходимост от него, но има възможност да увеличава постоянно своята продължителност на живот.

77
Точно поради несъществуване на абсолютното съвършенство не е възможно съществуване на безсмъртие, но продължение на човешкия живот може да има. Със жалките 70 години, от които част са некъдърна старост не можем да превземаме безкрайния космос. Появява се необходимостта  за по-голяма продължителност на човешкия живот, която да бъде пълноценна продължителност. Генетиката вече е наблизо до тази възможност.

78
Нашата цивилизация все още e на първото най-ниско стъпало на разума, за да и е необходимо безмъртието. Въпреки това тя се движи към него естеиствено и изкуствено. Първобитният човек е имал средна продължителност на живота около 15 години. По времето на Римската империя средната продържителност на живота стига до 30 години. В началото на 20 в. продължителността на живота е вече 40-50 тодини. През 80 години на ХХ в. средната продържителност стига до 70 години. А днес средната продължителност на живот в Япония надминава 90 години. Изводът е, че естествената продължителност на живота се ускорява, а периодът на времето на това ускорение намалява.
Генетиците след разкриването на структурата ДНК и РНК, структурата на белтъците, ензимите, гетнетичния код и мн. др. генетичи открития, откриват пътя къэм мечтаната продължителност на човешкия живот. През 2001 година бе направена много важна крачка с разкриването на цилия човешки геном /последователността на подреждане на човешките гени/, което е пътя към продължителността на човешкия живот, лечението на рака, спина и мн. др. болести. В последно време учените са открили ген на смъртта и имат успешни опити за продължаване на живота при примитивни организми. Ще се стигне до ново ускорение за продължаване на живота на човекът, което ще бъде най-переспективното и ще бъде постигната от човека чрез научно-техническото познание.
Клонирането също е възможност за вечен живот чрез безкрайно прераждането. Увеличаването на продължителността на живота се получава и при употребата на много биологично активни вещества против стареенето. Така че чрез постиженията на съвременната наука, "вечната младост" вече не е химера, а близко бъдеще.
Движението на науката към вечния живот ще бъде и движение към вечната младост на човека, защото вечен живот на грохнало от старост човешко същество не е нужен. Такъв вечен живот ще бъде по скоро жестоко безсмислено наказание. Така че истината за съществуването на живот в мумифицирани йоги, които са на повече от хиляда години е вярна, но те са осъществили само много бавна смърт, която е по лоша от ада. Затова бъдещето съществуване и развитие, но само на хуманизираната човешка цивилизация ще има нужда от голяма продължителност  и активност на човешкия живот. Защото нехуманната разумна цивилизация с преобладаващи уродливи човешки същества ще бъде ограничена от самоунищожението което ще предизвикат нейните научно-технически постижения. Такава цивилизация ще има възможност да стигне в своето развитие само до постижения, с които може да се самоунижщожи.
Всички мистични и религиозни учения ни обещават вечен живот само след смъртта, но до сега си останаха само с празните обещанията, а само науката ни обещава увеличаване продължителността живота преди смъртта и върви към него като дори тя е допринесла за увеличаване средната продължителност на живота. Не случаен факта, че точно в най-развитата техническа Япония се е стигноло до такава голяма продължителност на живота. Можем разумно да избираме и разберем, че само чрез научно-техническо и хуманно развитие можем по необходимост да постигнем желаната продъжителност на човешкия живот.
Човекът /разумът/ само ще увеличава своята продължителност на активен физически и духовен живот, но това движение ще бъде безкрайно, за да има смисъл. По този повод съм сложил вечната младост в кавички, за да подчертая, че смислено е само вечното движение чрез развитие. Затова няма съвършенно съществуване никъде в Природата, за да има развитие - като само самото съществуване на първичната материя може да бъде абсолютно но не съвършено, за да го има относителното развитие. Тава предполага, че между абсолютно и съвършено има огромна разлика. Например безкайността е абсолютна, но несъвършена, защото не е зъвършена система, няма външни стени и пр. От другата страна стои ограничението на най-малкото изразено от първичната материя, като неделима най-проста материална субстанция с потенциал за еволюция. Тава малко първично нещо пък няма вътрешност. То е безструктурно, значи безформено, но само с потенциални свойства за развитие, които определят неговото абсолютно съществуване, несътворимост, неунищожимост безкрайния му брой и вечно развитие , разбира се.
За да не се отклоняваме много от темата за вечният физически живот ще задам няколко въпроса:
1. Ако съществува абсолютно съвършеното нищо би ли съществувал света и бог?
2. Ако съществува абсолютно съвършеното равновесие ще съществува ли света и бог.
3. Ако съществува абсолютно съвършеното нещо би ли съществувал света и бог?
4. Ако съществува абсолютно съвършения хаос били съществувал света и бог.
От отговорът на тези въпроси зависи възможно ли е абсолютното съвършенство на всичко съществуващо и развиващо се /включително и човешкия живот/, защото несъвършеният човешки дух може да стигне до тези отговори като опровергае съмнението на мистиката и религията за тази възможност.
Възможно ли е съществуване без развитие и развитие без съществуване? Първо трябва да съществуваме минимално, а чрез развитието да гоним максималната продължителност на живота, което е във възможностите на човека.

79
Благодаря за поканата админ. Въпреки, че съм претоварен по-много фронтове, но на такава покана свързана с море и откровение не мога да откажа. Там съм! Привет на всички откровенци!!!

80
Маркс не можа да предвиди, само че последната фаза на капитализма вместо империализъм ще бъде социализъм. Капитализмът го усети и се преустрояваше като прехвърли част от печалбата към работника като увеличи заплатата му и това донесе по-голяма печалба на капиталистите. Защото покупателната способност на масите се увеличи, с което се увеличи и печалбата на капиталистите. Точно от това страда съвременния български капитализъм. Маркс предвиди израждането на капитализма в империализъм.След което предвиждането се потвърди и последваха две световни войни предизвикани от капитализма, а не от социализмът.Маркс предвиди, че капитализмът може да стане социален, но нашите социалистически управници не го пропагандираха,за да си останат вечни  управници. Да не забравяме, че студената война беше най-успешната манипулация на капитализма, която  събори вече разклатения социализъм.Много неща не трябва да забравяме,за да можем да установим истината.Например много от капиталистическите държави през 50 и 60 години нямаха пенсии.В това число и Япония. През същите години стреляха срещу стачкуващите работниците, убиваха техните водачи.Рейн течеше съпунлива, а Токио беше най-замърсената столица в света. Капитализмът оцеля,защото се социализира до такава степен, че в повечето капиталистически държави управляват социалистически правителства. Социализмът в Китай се ориентира към пазарната икономика и стана новото икономическо чудо на Изтока. Да се върнем към Капиталът на Маркс, който съдържа капиталистическата икономическа  теория и дава най-доброто определение за капитал. Защото капитала не е само натрупване на пари и стоки, а според Маркс, капитал може да бъде само това натрупване на пари и стоки, което е извън ежедневната необходимост. От това определение следва фалита на малките фирми, защото им липса такъв свободен, истински капитал. Не може да има социално благоденствие без демокрация, както не може да има демокрация без социалното. Всичко друго е демагогия, която се опира на уличните лозунги. Може да се расъждава върху това, че капитализмът е призван да развива обществото /общото, НТП/, върху основата най-частната единица, човекът.А комунизмът върху основата на социалното равновесие ще се развива най-частната единица на обществото, човекът. Ако по времето на студената война се изкаже нещо подобна, авторът ще бъде разтрелян и от двете страни. Човешкото развитие досега е вървяло само чрез закона на пробата и грешката.Човечеството ще престане да се развива по-този закон, само когато открие Всеобщия закон на материалното съществуване и развитие и го приложи по човешки.Затова не трябва да робуваме на уличните лозунги и определения, а трябва да търсим истината. Поезията, ни дава големи възможности за това. Много от истините  са постигнали най-добрите поети чрез поезията си.

81
Американските консерватори са прекалено безочливи, защото  защитават най-усилено пазарната икономика, а същевременно отричат Капиталът на К. Маркс. Тази книга не съдържа теорията на комунизма, тя е най-голямата и истинска теория на капитализма, която не е надмината от нито един капиталистически икономист.Съвременният капитализъм продължава да се развива по тази теория. В консервативна Англия е направена друга класация, която определено е по-близо до истината. В тази класация Маркс е личността на хилядолетието, а това означава най-великия човек. След него е Айщайн и на трето място е Нютон. Американските консерватори пренесоха маниполациите си и в ХХІ век.

82
Човешката мисъл е велика, но човешката низост е още по-велика, защото я развива.

83
Критиката е полезна с това, че прочиства човешките произведения от неистината и гразното. И за да е още по-полезна тя трябва да посочи правилния път за развитие. В противен случай тя става убиец и на най-истинското и на най-красивото произведение. Най-големите и велики постижения направени от разумния човек са били най-анатемосвани, но са издържали проверката на времето. Но човеците, които са ги постигнали са си отишли преждевременно. А ние трябва да бъдем човеци. Истинските произведения, не можем да убием, но можем да убием човека с жестоката си критика. Критиката на "Писателче" е такава, но стиховете са му хубави. Пожелавам критиката му да стане като стиховете му. Само така може да постигне успех. Няма абсолютно съвършени неща, както няма и абсолютно несъвършени. Мажеш да си добър поет, но лош критик, както можеш да си лош поет, но добър критик. Двете заедно е гениално, но за това трябва прекалено много  знания и мисъл. Разликата между разума и ума е толкова голяма, че е равна на разликата между неразумното и разумното. Затова разумният може да критикува жестоко и убийствено, а умният градивно.

84
С раждането си човешката цивилизация е открила парите, които са я развили чрез насилието над човека.Затова:Парите са нищо без теб, но когото дойдат при теб ти ставаш нищо.

85
Цената на любовта това е живота, а цената на живота, това е любовта. Защото не може да има живот без любов, както не може да има и любов без живот.

86
Подкрепям Ви Goddess и Alexa, защото сте прави.
След като мистиката и религията са изиграли своята роля, това не означава, че трябва да действаме с техния метод/унищожението/. Напротив! Трябва да запазим, колкото може повече от тяхната култура, носеща отпечатъка на епохата, като изкуство, традиции и творчество. Мина времето на революциите, защото те също са се появили по необходимост и  също са си изиграли ролята. Дошло е времето на еволюцията, времето на човека творец, а не на бога творец. Защото не бога е сътворил човекът, а човекът е сътворил бога. Идва времето, когата трябва напълно да разберем това и да се отърсим от догматичното творчество. Мистиката и религията са имали достатъчно време и власт и божията помощ да праменят битието и съзнанието на хората, да направят света по-хубав, но не са го направили. Защо? Защото не съдържат истината, която проповядват. От другата страна стои науката, която разкрива обективните истини на Природата,с което променя света и хората,и ще даде възможност на свободния човешки дух да разкрие във висша степен творческия си потенциал. Религията не позволяваше това, защото  ограничаваше творческия човешки дух в рамките на  своите канони. Човекът творец със вяра във себе си, и любав към човека, а не с вяра и любав към бога,може да промени света към добро. На бог не му трябва нито вяра,нито любов, защото той си има всичко, знае всичко  и може всичко, а за нас остави само заплахата от унищожение и вечните мъки в ада. На такива вечни мъки и най-лошия родител сред човеците не би обрекъл децата си. Значи не човек е зъл, а най-злото нещо е бог.

87
Мистиката и религиите си имат строго определено  място в развитието на земната цивилизация. Но това определено място не съвпада с писаното в свещените книги, където обективната истина е много малко, повече е историческата истина. Например Библията е буквално древна история на Израел. Всички мистични и  религиозни учения са се самоопределили и се размножават като хлебарките, защото са догматични. Казаното от тях не подлежи на доказателство, а трябва да се приеме на доверие със сърцето, като се изключи разума. Много удобна доктрина, която позволява всестранно тълкуване, без да се стига до истината. Но това им е и най-слабото място, защото истината, за каквото и да е може да бъде само една, а тълкуването води множественост на истината, което и сигурен признак за неистина. Не случайно човешкото падение в Библията започва, след като Адам и Ева вкусват от забранения плод на познанието и могат да разберат истината за нещата,която е строго секретна. Не случайно нсички религии са унищожавали знанието на материалистите, като са горели книги и хора на кладите. В това нещо точно е смисълът на съществуването на мистиката и религията. Да задържа НТП, за да даде възможност човешкото съзнание да го настигне, но то пак е изостанало. Капитализмът се е изхитрил най-много в тоя случай. Сваля религията от властта, за да не му пречи да печели от НТП, но остава в самобиоза с нея. Не е случаен също така факта, че най-богатия човек е станал с най-водещата технология. Темата е много обширна започна да прилича на самата религия. Мистиката и религиите си имат място и роля в развитието на нашата цивилизация и като си я изиграят, трябва да си отидат.

Страници: 1 ... 4 5 [6]
: ??:??