Тетралектика - чувство и логика

Автор Тема: Тетралектика - чувство и логика  (Прочетена 4931 пъти)

akademika

 • Маниак
 • ****
 • Публикации: 87
Тетралектика - чувство и логика
« -: 22 декември 2012, 20:39 »
Неразумността на материята се състои в това, че тя не може да мисли, но може да се развива в посока към мисленето, за да стане разумна. Основният атрибут на материалното развитие е информацията, която е неделима от материята и е нейна идеална част изразена от свойствата необходими за взаимодействие между протвоположностите. Чрез тези информационни свойства противоположностите притежават примитивнo усещане като чувственост за привличане и отблъскване. При привличането си взаимодействат, като се съединяват изануляват противоположните си свойства, за да се осъществи съществуването на целостни равновесни системи. При отблъскванета се разединяват като разрушават целостта на системите, и сивъзвръщат свободата на противоположните свойства, за да осъществят развитието им.
По повод на казаното от Пирсън, че – „не е логично да се твърди, че цялата материя е съзнателна” – Ленин пише за първичното усещане – „...но логично е да се предположи, че цялата материя притежава свойство, по същество родствено с усещането, свойство да отразява” – или това свойство е протоотражението, което отрича съществуването на съзнателното начало. Т. Павлов разработва цялостна теория на отражението в книгата си „Теория на отражението”, но протоотражението си остава не разработно на ниво предположеното от Ленин. Идеалистите по принцип отричат отражението като свойство на цялата материя. След демократичните промени на изток, материалистите вместо да разкрият същността на протоотражението и да отвърдят материалистичния мироглед – го изоставиха /протоотражението/ незавършено и неразбрано, поради което материализмът не разреши основните си противоречия.
Следователно както първичната материя /Материалната субставция/, така и цялата материя притежават усещане, родствена с чувствеността, чрез което материята отразява при развитието си по ниското и по-просто ниво в по-високото и по-сложно ново качествено ниво. Тази чувственост притежават противоположностите, за което тетралектичната истина гласи: Всичко е противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят. В това кратко изречение за същността на Тетралектиката се съдържа както чувствеността на противоположностите и тяхната всеобхватност, така и системата на отражението, чрез която те се раздвояват и удвояват, което прави системата на отражението неизменна.
Неживата материята преминава на по-високо еволюционно ниво, под влиянието на протяжеността на Всеобщия тетралектичен закон, на общите закони и чрез конкретността на свойствата, съдържание на частните закони, което е предпоставка за раждането на жива материя. С появата на живота на нашата планета, първичното усещане на противоположностите се усложнява като се ражда нервната клетка и примитивна нервна система с по-висок ранг на усещане от това при неживата материя. Така при еволюцията на различните видове животни се развива и усложнява нервната система като главен еволюционен фактор, минаващ през етапите на тетралектичните системни, което е отразено добре като илюстрация на еволюцията на нервната система в книгата „Тетралекика на природата”. При това положение, първичното усещане на противоположностите за привличане и отблъскване постепенно преминава в чувственост, която при бозайниците достига най-висок връх, предопределен от появата на две чувствени мозъчни полукълба с функционална симетрия. Появата на чувствена рефлексия при тях или безусловните примитивни рефлекси на усещането под влиянието на външната среда се превръщат в безусловни чувствени инстиктивни рефлекси, атрибут на тяхната висша нервна система и нейната симетрична чувствена функционалност. С развалянето на мозъчната симетрична цялост /хармонията/ при нисшите животни, еволюцията формира при бозайниците физическа мозъчна антисиметрия /ляво и дясно полукълбо/с чувствена функционална симетрия. Разваля се физичната хармонията на цялостния мозък, за да се формира ново качество като нова хармония – чувствена функционална симетрия на двете физични полукълба. Това им дава възможност за вземане на правилно и скорострелно, инстинктивно рефлекторно, диалектично решение за зло и добро, опасно и безопасно и др. т., без тетралектичните нюанси на тяхното раздвояване и удвояване. Затова при тях няма разум, защото не са развили функционална асиметрия на мозъчните си полукълба, а са запазили тяхната функционалната хармония, поради което нямат логично мислене. Ползват се главно от инстинктите като могат да формират нови безусловни рефлекси при контакт с околната среда, без да нарушават функционалната симетрия на двете си полукълба. На тях не им е необходим разум, а се справят добре за отбрана и нападение с бързината на инстинктивната си чувственост. Например, заекът като усети, почуства, че лисицата е наблизо, няма да седне и да мисли, какво да направи, а се възползва от бързината на своите крака и това го спасява като мигновенно вземе инстиктивното решение да бяга. Така е при животните, но при човекът чувствността за вземане на правилни решения е недосатъчна.
По-нататъшното развитие на висшата нервна система до по-висш стадий на функционална дейност, предопределя появата на разум или появта на разумния човек. При това функционално развитие за висша нервна дейност на централната нервна система при човека – едното животинско /чувствено/ полукълбо се преобразува в логично или се появява разума като функционална асиметрия на мозъчните полукълба, установено от биолозите. Набюдаваме поява на ново качество – разум като функционална дисхармония на мозъка, което потвърждава тетралектичния принцип, че дисхармонията може да има и положителна характеристика както и хармонията да се раздвоява и получава отрицателна характеристика. Следователно хармонията води до застой и неразвитие на системите /структурите и формите/, но определя тяхното съществуване като цялост, а дисхармонията разрушава целостта на структурите и формите, за да се осъществи тяхното развитие.
Устновено е, че детето се ражда с две чувствени /животински/ функционално симетрични полукълба, което изисква дълъг период на обучение и възпитание, за да се развие в пълноценен, разумен и мислещ, одухотворен човек. В противин случай детето си остава животинче с две чувствени функционално симетрични полукълба, но без животинските инстинкти, поради което е обречено. Пример за това са деца отгледани от животни, расли в изолация от други хора или отгледани от двама глухонеми родители. Такива деца дори не се научават да говорят, а камо ли да мислят. Това показва, че няма предопределена божестена душа, с която се ражда детето. Духът при него се създава в дългия период на обучение и възпитание, през който детето развива втората си сигнална система, зарежда се със знания и се учи да мисли, за да се превърне в разумен човек с определена духовност. Повторението на животинската функционална чувственост на двете мозъчни полукълба при детето потвърждава верността на Биогенетичния закон на еволюцията, който е производен на отражението, което определя появата и развитието на по-старите признаци в хода на еволюцията. Така че еволюцията превръща един път неразумната маймуна в разумен човек в много дълъг период от време /милиои години/ и втори път, в по-кратък период 1/4 от човешкия живот/, развива детето, но вече не като неразумна, а с помоща на разумния човек или оттук започва разумната еволюция.
Чувствеността при човекът е основен еволюционен етап на първично образно мислене, което определя прехода от неразумно животно към разумен човек. Защото се формират чрез нея не безусловни рефлекси, а символи, термини и понятия като думи, които са необходимост за по-нататъшно развитие на мисленето при човкът. Първобитният човек от заобикалящият го информационен фон на реалната обективна материална действителност, чрез чувствено-образно си мислене е формирал символи, термини и понятия като думи, които са препоставка за поява на втората сигнална система – речта, която е необходимост за раждане на разума и общуването. Слага се началото на първите наченки на познани и възможност за обучение. Това развитие започва от основното първично информационно физическо усещане на материята, минава през химическото усещане и се върви към биологичната чувственост на материята, за да се стигне до психическата чувственост на материята при човекът, която се развива до логично мислене и неразумната материя се превръща в разумна.
Развитието на чувствеността при бозайниците продължава и при човекът като се разваля функционалната симетрия на чувствения животински мозък и се стига до асиметрията на човешкия мозък, при което едното чувствено животинско полукълбо се превраща в логично. Така дясното човешко полукълбо си остава чувствено /животинско/ и работи с конкретно образно мислене, но не на ниво животно, а функционира като мисли на ителектуално равнище, характерно за човекът. Лявото човешко полукълбо придобива нова еволюционна функция като нарушава чувствената симетрия и работи с понятийно, абстрактно логично мислене и се превръща в доминиращо поради това, че е по-висш стадий на развитие, който определя разума. При мъжът е по-развито лявото логично полукълбо, а при жената дясното чувствено полукълбо. Затова при конфликт между тях, жената вади своите аргументи за чувства и мъжът отстъпва или и показва юмрук, поради неразвита чувственост, а мъжът, когато налага аргументрана логика жената отстъпва, поради недостатъчно развитие на логиката при нея и му предлага целувка. Затова мъжът избягва чувствените конфликти, а жената логичните.
След като примитивният човек е формирал символи, термини и понятия като думи, и чрез чувствено-образното си мислене е осъществил разбираема връзка за контакт с обективната реална действителност, мисленето му преминава на субективно ниво. Появява се неподреденото чувствено въображение /фантазия/, което ражда вътрешниобрази без логична връзка помежду им. Примери за това са рисунките по стените на пещерите, в които е живял този човек. С подреждането на възникналите вътрешни образи, се прави връзка между тях и се стига до раждане на първични идеи, които са все още в сферата на първобитната фантазия.
Следователно: Към истината се тръгва със информация, знание като основа, и се върви с чувство, което определя скороста, фантазията определя идеята, а логиката истината.
Човекът започва да задава въпроси и се раждат първите категории, което е предфилософски етап на развитие на мисленето. При търсене на отговорите на въпросите се появява необходимост от подредена смислена връзка между понятията, с която да могат да се обяснят определени явления и процеси в обективния свят, което е начало на примитивен логичен анализ, след който започва примитивен синтез. Възниква необходимост от писменост върху основа на съответните символи, термини и понятия като думи на изолирани общности от човешки същества, което ражда различните езици. Ражда се философията и човешката фантазия няма граници и сътворява, какви ли не идеи при недостатъчно познание и недостатъчна логичност. Оттук нататък човечеството е извървяло дълъг и труден път, за да стигне до днешното НТ развитие, без да разкрие същността на мисленето и на много други неща, поради което днешния човек си остава чувствено същество. Това го принуждава да взема повече чувствени решения при своите действия, с което прави много груби грешки както в личностен план, така и при обществени действия. Следователно разумният човек на този етап си остава повече чувствено същество /животно/ поради неразвитие на логичното мислене, което го прави все още много агресивно същество, формирало човешките отрицаелни качества: злоба, завист, омраза и др., и ги проявява безконтролно навсякъде. Затова в следващият постинг ще разгледаме вредата от чуственото мислене в обществен и личен план на Чувствения човек.

refab

 • Форумен лъв
 • ******
 • Публикации: 405
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #1 -: 27 декември 2012, 21:02 »
академик, а имаш ли и какво ти е мнението за невролептиците и, съответно, за невролептичното лечение в психиатрията?... В момента не изключвам възможността да ти кажа защо задавам този въпрос ( и твоята продукция тук е поводът за него), ако ме попиташ за това.

akademika

 • Маниак
 • ****
 • Публикации: 87
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #2 -: 05 януари 2013, 00:52 »
refab написа -академик, а имаш ли и какво ти е мнението за невролептиците и, съответно, за невролептичното лечение в психиатрията?... В момента не изключвам възможността да ти кажа защо задавам този въпрос ( и твоята продукция тук е поводът за него), ако ме попиташ за това.

Re: refab. Задължен съм да ти дам логичен отговор. Първо - човек, който  задава този въпрос има някаква психична недостатъчност свързана с мисленето. Второ - за да има мислене е необходимо познание, а в най-добрия случай, то е всестранно. Така че въпросът ти автоматично ще отпадне, ако си прочел предложеното и си се опитал да го осмислиш. Това е прекалено трудно за хора с психична недосатъчност сързана с мисленето или хора, които не са си развили логичното полукълбо. Защото точно поради появата на това логично полукълбо /лявото/ сме станали разумни, а чрез неговото развитие поумняваме, ставаме умни. При животните и двете полукълба са чувствени или са функционално симетрични, което ги прави неразумни или да действат инстиктивно. Ти можеш да покажеш при теб как е като разсъждаваш по същество на предложеното в статията, защото ме съмнява развитието на лявото ти полукълбо. Поздрав!!!   

refab

 • Форумен лъв
 • ******
 • Публикации: 405
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #3 -: 05 януари 2013, 17:16 »
"Следователно както първичната материя /Материалната субставция/, така и цялата материя притежават усещане, родствена с чувствеността, чрез което материята отразява при развитието си по ниското и по-просто ниво в по-високото и по-сложно ново качествено ниво. Тази чувственост притежават противоположностите, за което тетралектичната истина гласи: Всичко е противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят. В това кратко изречение за същността на Тетралектиката се съдържа както чувствеността на противоположностите и тяхната всеобхватност, така и системата на отражението, чрез която те се раздвояват и удвояват, което прави системата на отражението неизменна."

Ами, ето тази ти теза формално и на пръв поглед изглежда съответна, но по скромното ми мнение-предположение тя е псевдофилософска, псевдонаучна и стерилна. Апропо, тази твоя тетралектика има ли официално - но наистина официално признание от сериозните учени, и то от повечето от тях?... Какво е потвърждението и в практиката!... Защо я пласираш тук - сред поети и т.н, след като явно имаш претенции за свръх "философско-научна" ниво?... Поне за последният факт не признаваш ли някаква степен на несъответност на изявите ти?... Чувал ли си (чел ли си) за псевдо(научна?)продукция като вид резоньорство като симптом при психози?... Познат ли ти е напр. "големият" наш общественик - мъченик на демокрацията, историк, журналист, поет , тангрист и т.н. Йоло Денев - класически пример за посочения от мен резоньорски синдром и по негови думи -  бивш психиатричен психотичен пациен, намиращ се в перманентна хронификация на част от симптомите си?... Как би се защитил, ако някой те сравни с него, а "тетралектиката" ти с неговата "българска библия" (май е написал някаква подобна книга)
   Хипотетично може и да си някакъв смръхмислител-гений, но по мое, пак отбелязвам - скромно мнение, вероятността за това е почти равна на нула, но може и да бъркам! :)
   Поздрав!

Bezzhichen

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 41
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #4 -: 05 януари 2013, 22:28 »
Рефаб, виждаш добре - много приказки за нещо много просто - решил човекът, че чрез "противоположностите", които се отблъскват (или привличат), материята създавала не знам какви си човешки качества... Ами електронът и позитронът (например) и те ли създават чувственост или дори съзнание на материята? С една дума "дрън-дрън" - че не е и оригинално... А скудоумието " Всичко е противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят" е точно същото като цитат от книжката на Мао Великия кормчия - "ЧУКЪТ Е ЧУК И СЛУЖИ ЗА ЧУКАНЕ" - Ами щом се "раздвояват" те са удвоени и няма "за да" - защото то значи нещо друго в българския език - впрочем не излишен е и малък урок тук - след предлог не може да има пълен член в мъжки род, единствено число! А знайно, че езикът (родният например) е носител, понякога да,  инициатор, а понякога - обект на философията... Та който се упражнява там, да се поупражни в родния си език... отначало. Не е излишно.
« Последна редакция: 05 януари 2013, 22:42 от Bezzhichen »

akademika

 • Маниак
 • ****
 • Публикации: 87
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #5 -: 07 януари 2013, 21:57 »
Re: refab 3. Отново допускаш същата грешка. След като си цитирал този пасаж е трябвало да вземеш отношение изцяло върху него и да докажеш, че мнението ти, макар и скромно съдържа истината. В противенслучай заблуждаваш себе си и другите. Защото вместо обяснениета на цитираното си развил тезата за Йоло Денев, за който няма и помен в статията. След това задаваш неуместен въпрос, защо съм публикувава статията в сайт за поети. Мисля, че сайт "Откровение" е сайт за лично творчество и има раздл "Наука и технологии", в който раздел съм публикувал тази статия, която е особено полезна за хора на изкуството. Познанието за Тетралектиката се публикува в повече от 20 сайта. Напиши на Гугъл Тетралектика на природта и ще се се запознаеш по-обширно и ще се видиш много дискусии свързани с Тетралектиката. Ако напишеш tetralectics или ISIS simmetry, ще научиш още повече за четворното. В "Блог бг." и в "Буквите" има и корицата на книгата ми "Тетралектика на природата" излязла през 2007 година. Това познание трябвна да стигне до всички хора, за да не бъдат заблуждавани повече от мистиката, религията и различните идеологии. Защото над 95 % от хората биват заблуждаани. Това познание е търсено от всички философи и всички учени на всички времена. На изток се търси като Всеобщ закон на съществуането, развитето и управлението на света, а на запад като Теория на всичко. В България това търсене е на най-високо ниво и не случайно Тетралектика на природата, която е продължение на Диалектика на природата, се е появила именно в България. Този метод на разпространение съм избрал, за да може това познание да стигне до всички хора, а за учените си има други методи. Например резюмето на книгата "Тетралектика на природата" ще бъде публикувано във философското списание "Любомъдрие" към В. Търновския университет, което ще излезе през януари 2013 год. Списанието ще бъде разпространено в десетки страни и затова само резюмето на "Тетралектика на природата" е преведено на перфектен английски език, за да бъде запозната с Тетралектиката световната научна общественост. Не се доверявай само на авторитетите, защото те често грешат, а грешките им са най-заблуждаващи. Например Ръдерфорд и Айнщйн са казали, че от атомът не може да очакваме някаква енергия. Те са сгрешили грубо в собстената си област, защото Ръдерфорд е разкрил структурата на атома, а Айнщайн формулата по която се извлича енергията от него. Тава е така, защото те са станали авторитети по доказаните открития от тях, а не само по казаното от тях. Защото най-често казаното без доказателство се оказва неистина, което е присъщо на мистиката, религията и различните идеологии. Затова най-бърже може да се разбере истината с много знание и правилно мислене. Защото Тетралектиката е постигната върху цялото научно познание, извлечена от него, доказана чрез него и може да се приложи във всичко. Поздрав!!! 

Bezzhichen

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 41
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #6 -: 07 януари 2013, 23:33 »
Рефаб, тук има свръхгении, които са наясно с "цялото научно познание", но не им е много ясно, че трябва да се пише грамотно! :D

refab

 • Форумен лъв
 • ******
 • Публикации: 405
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #7 -: 08 януари 2013, 17:00 »
.............. След като си цитирал този пасаж е трябвало да вземеш отношение изцяло върху него ...................... си развил тезата за Йоло Денев, за който няма и помен в статията. ...................... Това познание трябвна да стигне до всички хора, за да не бъдат заблуждавани повече от мистиката, религията и различните идеологии. .............. Всеобщ закон на съществуането, развитето и управлението на света............ Теория на всичко. В България това търсене е на най-високо ниво и не случайно Тетралектика на природата, която е продължение на Диалектика на природата, се е появила именно в България. Този метод на разпространение съм избрал, за да може това познание да стигне до всички хора, а за учените си има други методи. ...................... да бъде запозната с Тетралектиката световната научна общественост. ........................ Затова най-бърже може да се разбере истината с много знание и правилно мислене. Защото Тетралектиката е постигната върху цялото научно познание, извлечена от него, доказана чрез него и може да се приложи във всичко. Поздрав!!! 

Не съм взел по същество отношение по цитирания от мен твой абзац, защото в него се третира въпрос, който, мисля че е базисен за науката, за познанието, вероятно от векове. Аз наблегнах на факта, че твоята интерпретация и решение, според мен, не са добри, меко казано.

  Цитирам Йоло Денев, защото ми се струва, че си нещо като негов аналог в не особено ясната сфера, в която се опитваш да поставиш тази "тетралектика". Дано не съм съвсем прав!

От отговора ти се разбира, че ти отричаш мистиката, религиите и идеологиите, наричайки ги заблуда (цитирам буквално). Това, първо, го казваш свръх наедро и, второ, свръхпретенциозно с предлагане на свръхалтернативата - пенкилер, "тетралектика".

Ключов момент в твоят настоящ отговор е " (тетралектиката) Теория на всичко". Без да се впускам в разкриване напр. на нещо като  гностическите(?) корени на подобно твърдение, ще те отбележа, че според мен трудно би се намерил психиатър в света, който да не застане максимално нащрек, като чуе подобна теза. Впрочем, този мотив вече го повталям, тук.

 Благодаря за искреността да съобщиш, че "тетралектиката" за момента няма никакво сериозно научно и още повече световно признание. Така изтълкувах твоето пояснение.

А относно "най-бърже може да се разбере истината с много знание и правилно мислене." ще предположа, че и това ти твърдение няма да се приеме сериозно от всеки що годе читав философ, логик и т.н.
  Съжалявам, че ми се налага да развенчавам - доколкото успявам, тази "наука" - тетралектика, която представяш тук и в "още 20 сайта".
  Отчитам положителния факт, че изглежда благодарение и на моята провокация, ти слезе от тетралектичните висини и прие, така де се каже, по-човешки образ, имащ - убеден съм, своите много и значими добродетели.
  Поздрав! :)

akademika

 • Маниак
 • ****
 • Публикации: 87
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #8 -: 23 януари 2013, 01:33 »
Re: bezzhichen 4. Противоположностите са толкова просто нещо, че вече около 3000 години философи и учени не са обяснили системните превръщания и техният брой. Диалектиката поради много противоречия не разреши много философски проблеми и се оказа, че не е пълна и не може да бъде всеобхватен закон. Тетралектиката е нейното продължение или тя е удвоена диалектика. Затова нейното определение е: Всичко е противоположности, които са раздвояват и удвояват за да бъдат 4. Това удвояване на противоположностите е възможност за относително съществуване на света. В противен случай, ако противоположностите не се раздвояват стават абсалютни. При това положение светът не може да съществува. Защото ще преставлява само една абсолютна противоположност, която ще запълни безкрайното празно пространство и нямада има нищо друго. Следователно Тетралектичността на света го прави относителен с възможност да съществува, да се развива, да бъде управляем и разбираем. Затова, за да докажеш, че Тетралектиката е невярна трябва да намериш нещо което няма своя противоположност, не е съставено от протиоположности и противоположности, които не се раздвояват. Примерът с електрона и позитронът няма никакъв смисъл, защото те са антипротивоположности, а точно съществуването на антипротивоположностите е в основата за раздвояване на противоположностите и удвояването им, за да стане техния брой 4. Това раздвояване и удвояване е в сила, за обектините и за субективните протиоположности. Така че взаимодействието между противоположностите е възможно поради тяхната първична чувственост на привличане и отблъскване, но не чрез човешка целувка. Затова при взаимодействието на елементарните частици /физически етап на развитие на материята или физическите противоположности/ се стига до раждането на атома и на антиатома /химическите противоположности/, след което еволюцията преминава през биологическия етап, биологическите противоположности и завършва с разумен етап при човекът. Еволюционното развитие тръгва от неразумната материя, минава през живата чувственост и ражда разума, психичното – човешката чувственост. Всичко това е предизвикано от първичната чувственост на неорганичните противоположности. Затова Тетралектиката е симетричен системен закон на еволюцията за пренасяне и развитие чрез отражението на първичните свойства на противоположностите на по-висок качествен етап или тя е механизъм на еволюцията, койтосъдържа и работи с противоположното но противоположностите – антипротивоположностите. Излезе, че противоположностите не са толкова просто нещо, но за глупака всичко е просто, защото мисли, че знае всичко, но то не е по-простот него. Човек, когато не разбира написаното и няма, какво да каже се вглежда в запетайките и пропуска смисълът. Поздрав!!!

refab

 • Форумен лъв
 • ******
 • Публикации: 405
Re: Тетралектика - чувство и логика
« Отговор #9 -: 23 януари 2013, 21:35 »
Нещата, които пишеш, са умозрителни постройки и словесна еквилибристика без никаква съществена стойност, според мен. Не ти обещавам, че няма повече да правя подобни квалификации за теорията ти, защото като си толкова активен по сайтовете, а и ако тук продължиш да публикуваш откъси от тази "тетралектика", може да изкушиш, да подведеш някой по-млад и неопитен човек да допусне или да повярва, че става дума за нещо истинско и стойностно.
   Впрочем, считам, че никнейма - титла: "академик", която си си сложил, е показателна най-малкото за склонност към мегаломанност*, израз на подчертан нарцисизъм. Ако убедиш мен и хората в сайта, че наистина си академик, ще си взема думите назад и ще ти се извиня за това мое разсъждение (за никнейма).
 Поздрав!

 *Ето една фраза - предупреждение, на френската психоаналитичка Рудинеску, която може да се отнесе точно и за претенциите на "академика" за "тетралектиката", че била наука за всичко": "Внимателно с мегаломанията на абсолютното знание. " (http://www.kultura.bg/media/my_html/2158/rudinesko.htm)

 

: ??:??