Конкурси

Автор Тема: Конкурси  (Прочетена 15811 пъти)

cattiva2511

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 45
Re: Конкурси
« Отговор #30 -: 10 ноември 2016, 18:19 »
Онлайн конкурс за разказ „Истории от детската плошадка“
Тема: Истории от детската площадка…
Внимание! Този конкурс е само за тези от вас, които имат смелостта да споделят смешни, мъдри, тъжни и трагикомични истории с деца от 0 до 100 години, родители, катерушки, люлки и пързалки, и пясъчници!
Жури, съставено от екипа на групата и партньорите, ще избере победителите. Разказите им ще бъдат публикувани на онлайн платформата „Дневникът на мама и татко“. Регламентът на конкурса четете във ФБ групата и при партньорите ни.
Краен срок: 27 ноември 2016 г.
Резултати: средата на декември 2016 г.
Вид творба: проза (разказ)
Изисквания:
- За деца автори до 17 години
- За автори над 18 години
1. Участниците представят оригинални идеи, размишления, позиции, които не са публикувани другаде или не са награждавани в каквито и да е други конкурси. С изпращането на творбите си те се съгласяват да участват в конкурса, а призьорите дават съгласие работите им да бъдат публикувани на ФБ страницата на Гражданска инициатива за безопасни детски площадки и на онлайн платформата Дневникът на мама и татко.
2. Всеки автор има право на не повече от три разказа . Обемът на разказа е до 2500 знака, двустранно подравнени страници, шрифт Times New Roman 12.
3. Разказите следва да залагат на креативност, оригиналност, умелост в използването на езика. Не се толерират нередактирани текстове с множество правописни, граматически, смислови грешки.
4. Всеки разказ трябва да бъде придружен от: трите имена на автора, възраст, пощенски адрес за контакти, телефон и е-mail адрес. Разказите на лицата под 18-годишна възраст се изпращат, придружени и с данните на родител/настойник. Администраторите на групата отговарят за съхраняването на личните данни на участниците и поемат ангажимент да не ги разпространяват на трети лица, нито да се ползват без разрешение.
5. Началото на конкурса е 27.10.2016 г., а негов край е датата 27.11.2016 г. Награждаването на призьорите ще се състои в средата на декември 2016 г. Точната дата и час ще бъдат обявени на онлайн платформата Дневникът на мама и татко.
6. Разказите се изпращат на електронната поща на Гражданска инициатива за безопасни детски площадки safeplaygrounds.sofia-ет-gmail.com.
7. Разказите се разглеждат и оценяват от комисия, съставена от по 1 представител от партньорите в конкурса. Решението на комисията се взема с мнозинство и не се преразглеждат.
8. Призьорите в конкурса получават награди…
9. Всички участници и призьори получават грамота за участие в конкурса. Резултатите се обявяват на ФБ страницата на Гражданската инициатива за безопасни детски площадки, онлайн платформта Дневникът на мама и татко и в медиите партньори.
10. По решение на конкурсната комисия може да бъде дадена грамота и на участник/ци, който не е заел едно от призовите места, но е представил оригинална творба.
11. Организаторите публикуват наградените разкази, като към всеки разказ ще бъдат изписани двете имена на автора, при желание и псевдоним. Организаторите стават притежатели на авторските права върху разказите, изпратени от участниците.
Награди: Книги от издателство „Сиела“ и „Слънце“,Сдружение „Бебе и дете“,награди от Таратанци, Крафт бира „Айляк“ и награда от конна база „Ахил“. Наградите на Крафт бира „Айляк“ ще бъдат дадени на победителите, навършили пълнолетие или 18 г.
За повече информация: Фейсбук страницата на „Истории от детската площадка“


cattiva2511

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 45
Re: Конкурси
« Отговор #31 -: 11 декември 2016, 17:38 »
Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”

Тема: свободна тема
Краен срок: 20.12.2016
Резултати:
Възраст: деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години
Вид творба: приказка
Изисквания: Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от четирите екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка). Изпращайте творбите до Деловодството на Дирекция “Култура” или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо) на адрес:
София 1000
пл. “Славейков” №4
Дирекция “Култура”
За конкурса “Ще ти разкажа приказка”
Награди: Първа награда – лаптоп
Втора награда – таблет
Трета награда – таблет
Поощрение – книги
За повече информация: Столична програма „Култура“

Пето издание конкурс на „Театър 199“ за съвременна българска драматургия „Славка Славова“
Тема: Театър 199 „Валентин Стойчев” обявява петото издание на конкурса на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса (до четири действащи лица) на съвременна тематика.
Краен срок: 31 януари 2017 г.
Резултати: Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2017 г.  на специална пресконференция с участие на медиите, както и на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев”.
Възраст: авторите не трябва да по-възрастни от 39 години.
Вид творба: пиеса.
Изисквания: Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.
Те не трябва да са:
 • Публикувани под каквато и да било форма, включително в Интернет или на електронен носител;
 • Участвали в други конкурси за драматургия;
 • Поставяни на сцена.
Авторите:
 • Могат да участват в конкурса само с една творба;
 • с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното й представяне на друг театър в срок от 12 месеца след  излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев”.
Провеждане  на конкурса:
 • Журито ще отличи не повече от една пиеса.
 • Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.
 • Текстът се предлага в разпечатан вид. По желание на автора и в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите  при съгласие на автора.
 • Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:
 • заглавието на творбата;
 • името на автора;
 • неговият ЕГН;
 • телефон за контакт.
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2017 г. Текстове изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 31.01.2017 г.  и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. “Славянска” 8; Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса “Славка Славова”.
Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев” всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Награди:
 • Награден фонд:
Една награда от 5000,00 лева.
 • Задължение на Театър 199:
Да осъществи сценична реализация и постановка на драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от  конкурса.
За повече информация: тел. 9870-872 (14.00-16.00 ч.) или в сайта на „Културни новини“cattiva2511

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 45
Re: Конкурси
« Отговор #32 -: 24 януари 2017, 13:49 »
Национален конкурс за къс разказ "Рашко Сугарев"
Тема:
Краен срок: 31.03.2017 г.
Резултати: ?
Възраст: автори до 35 години.
Вид творба: разказ
Изисквания: Разказът трябва да е публикуван в периодичния печат или в книга през 2016 г. Изпращайте вашите творби в 5 екземпляра на хартиен носител, с информация къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка, на адрес:
София 1421
кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров” № 1
НДФ „13 века България”
За конкурса „Рашко Сугарев”
Награди:  I награда – почетна грамота и 700 лв.
II награда – почетна грамота и 500 лв.
III награда – почетна грамота и 400 лв.
За повече информация: Културни новини

Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“
Тема:
Краен срок: 10.03.2017 г.
Резултати: ?
Възраст:
Вид творба: роман
Изисквания: Участие в конкурса могат да вземат български романи, издадени през 2016 г. Книгите следва да бъдат предоставени от издателя или от автора в 6 екземпляра, на адрес:
София 1421
кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров” № 1
НДФ „13 века България”
За конкурса „Роман на годината“
Награди:
почетна грамота и парично покритие от 11 000 лв.
За повече информация: „Културни новини“

Национален литературен конкурс на тема: “В търсене на талисман за щастие“
Тема: В търсене на талисман за щастие
Краен срок: 20 март 2017 г.
Резултати:
Възраст: деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години.
Вид творба: разказ, приказка, стихотворение
Изисквания: Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници (60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница) и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail. Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст
(навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
(за литературния конкурс)
или на e-mail: reglibsliven - в - iradeum.com
Награди: ?
За повече информация: Municeps

Хумористичен конкурс: Вятърничави истории
Тема: Разрешени са всички хумористични жанрове – хумористична поезия и проза, сатира, фейлетони, епиграми, лимърици и всичко, което според вас е смешно.
Краен срок: 19.02.2017
Резултати: след 5 март 2017
Възраст:
Вид творба: поезия и проза
Изисквания: Големина – до 4 страници А4, при размер на шрифта 12 пункта Times New Roman.
Файловете трябва да бъдат в WORD формат (DOC, DOCX).
Епиграми, афоризми и всякаква кратка проза групирайте като едно цяло произведение.
Награди: а авторите на произведенията в раздели „Поезия“ и „Проза“, определени като победители от
Журито и от Вота на публиката (минимум 300 гласа) ще бъде издадена книга в жанра, в който са победители.
Журито ще определи и по пет произведения в категории „Поезия“ и „Проза“. Те, заедно с петте получили най-високи оценки от гласуването на читателите (не повече от едно на автор) ще бъдат публикувани в Алманах „Нова българска литература“ Хумор и сатира 2017.
За повече информация: Буквите

Конкурс за довършване на роман
Тема: Фондация „Български издател“, по идея на Джина Василева (дъщеря на автора), обявява конкурс за довършване на незавършения роман на Борис Априлов – „Сляпо плаване“.
На този адрес можете да прочетете началните страници на романа от автора (заедно с поправките) – Сляпо плаване .
От авторите се очаква да завършат романа по свое желание, в духа и стила на Борис Априлов.
Краен срок: Конкурсът ще протече на два етапа:
Първият етап ще бъде от 21.12.2016 до 31.03.2017 г.
Резултати:
Възраст:
Вид творба: роман
Изисквания: От всички участници се очакват 30 машинописни страници текст (по 1800 знака) от бъдещия роман (не задължително последователни, възможно е различни откъси), както и пълен синопсис на романа в размер до 4 машинописни страници.
Авторитетно жури, със съдействието на дъщерята на писателя, ще определи до 10 автора, които ще получат предложения за написване на цял роман в тримесечен срок.
Изпращайте вашите предложения на имейл: aprilov-в-bgizdatel.bg в DOC формат, шрифт Times New Roman, 12 пункта.
Награди: Авторът на най-добрия от тези романи ще получи награда (хонорар) от 1000 (хиляда лева), а първите три романа ще бъдат издадени от Фондация „Български издател“.
За повече информация: Информация за автора в Уикипедия:  http://bit.ly/2i9GJJT  - на английски, а на български – непълен вариант: http://bit.ly/2hO3KDq
С творчеството и стила на Борис Априлов можете да се запознаете и в блога, в който е събрана голяма част от произведенията му: https://borisaprilov.wordpress.com/;
Буквите


Marmadun

 • Редовен посетител
 • **
 • Публикации: 16
Re: Конкурси
« Отговор #33 -: 27 януари 2017, 13:49 »
Прави ми впечатление, че в два конкурса е обявена възрастова граница и ми е любопитно какъв е аргумента на обявилите конкурса? Хората над 35 или 39 години нямат ли право на шанс? >:(

cattiva2511

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 45
Re: Конкурси
« Отговор #34 -: 12 февруари 2017, 14:43 »
Конкурс за студентско есе: Офшорните зони и тяхната роля в новия Глобален финансов ред

Тема: Офшорните зони и тяхната роля в новия Глобален финансов ред
Краен срок: 28 февруари 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: - студенти
Вид творба: есе
Изисквания: Всеки студент може да участва с по едно есе.
Награди: Авторите на четирите най-добри есета ще бъдат наградени със специална образователна екскурзия до Брюксел и Амстердам.
За повече информация: За земята


VІ национален конкурс за детско творчество Великденско огънче в шепите си нося

Тема: Великденско огънче в шепите си нося
Краен срок: 07.04.2017 год.
Резултати: до 18.04.2017 г. на сайта на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.
Възраст: деца и ученици от три възрастови групи:
Предучилищна възраст 5-6 години /деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина/
І – ва група : І – ІV клас
ІІ – ра група : V – VІІІ клас
Вид творба: Категориите са:
Литература – раздел поезия
Литература – раздел проза
Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство”
Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство”
Изисквания: Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина.
Изисквания за литературните творби:
В категория „Литература” право на участие имат учениците от І-ва и ІІ-ра възрастова група. Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител, или на e-mail: ou_hbotev_lom - в - abv.bg.
Изисквания за художествените творби:
В категория „Изобразително изкуство” право на участие имат деца и ученици от трите възрастови групи. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.
Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.
Придружаваща информация: Всеки участник залепва върху гърба на творбата: Трите имена, точен адрес, школа/училище/ДГ, клас/група, телефон за връзка, име на ръководител.
Творбите се изпращат на адрес:
3600 гр. Лом, област Монтана
ул. „Софийска” № 56
ІV Основно училище „Христо Ботев”
За конкурса: „Великденско огънче в шепите си нося”
или на e-mail: ou_hbotev_lom - в -abv.bg
Награди: Отличените литературни произведения и художествени творби ще бъдат издадени в сборник. Наградените художествени творби ще бъдат подредени в изложба.
За повече информация: Municeps

Национален конкурс „Равнопоставени в любовта”

Тема: Равнопоставени в любовта
Краен срок: 28 февруари 2017г.
Резултати: ?
Възраст: ученици от цялата страна от 12 до 18 годишна възраст.
Вид творба: есе, стихотворение, рисунка, фотография
Изисквания: Всеки ученик има право да участва с 1 есе, 1 стихотворение, 1 рисунка, 3 фотографии. Всеки автор може да участва и в четирите раздела. Класирането ще бъде в две възрастови групи /12 – 14 години; 15 – 18 години/в 4 раздела: есе, стихотворение, рисунка, фотография. Литературните творби да са написани на компютър /А4, Times New Roman, 12 пункта/. Рисунките и фотографиите да са с материали, размер и техника по избор на автора им. Всяка отделна творба се придружава от данни за участника: трите имена, телефон за връзка, адрес, e-mail, училище /извънучилищно звено/, клас, възраст. При изпращане по електронен път данните се вписват във файла с творбата. Творбите се изпращат по поща, куриер или електронна поща. Творбите за участие в конкурса се приемат на следните адреси:
Сдружение „Шанс и закрила”
ул. „Алеко Константинов” 11
гр. Хасково 6300
e-mail: shansizakrila - в - abv.bg
Награди: ?
За повече информация: Национална мрежа за децата


Агоп Мелконян 2017 – Конкурс за кратък фантастичен разказ
Тема: Кратък фантастичен разказ;
Жанр и форма: Литература на идеите във всички класически и модерни поджанрове на фантастиката (научна фантастика, фентъзи, ужаси, ню уиърд, приказен реализъм и т.н., включително и жанрово преливане). Оценяваме литературните и идейните качества на творбата. Приветстваме различни повествователни стилове в рамките на обема.
Краен срок: до 24:00 ч. на 12 март 2017 г.
Резултати: 12 април 2017 г.
Възраст:
Вид творба: разказ
Изисквания: Разказите трябва да са на български език. Разкази на чужд език могат да бъдат изпращани, но организаторите не гарантират, че могат да осигурят навременен и качествен превод, така че творбата да се състезава наравно с останалите в конкурса. В този смисъл преводът остава задължение на участника.
Брой творби: Допуска се един разказ от автор.
Допълнителни изисквания за творбите: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в Интернет, под формата на аудио и/или видео). Ако желаете да ни изпратите вече публикувана ваша творба, за публикация и извън рамките на конкурса, направете го през редовния канал за връзка със списанието. Не се допускат разкази, участвали в предишни издания на конкурса. Разказите, които не отговарят на условията, няма да бъдат допуснати за участие.
Как да ни изпратите своя разказ:
Изпращайте разказите до електронната поща на конкурса: konkurs2017 [ет] trubadurs.com*. За да бъдете идентифицирани при крайното класиране, в имейла за участието Ви в конкурса трябва да се съдържат:
 • Заглавие на имейла: „За конкурса“
 • Тяло на имейла (на отделни редове):
 • заглавие на разказа
 • трите Ви имена
 • град или населено място
 • точен адрес
 • телефон
 • имейл за контакт
3.Прикачен файл: заглавието на файла трябва да е името на разказа на кирилица, файлът трябва да е в един от одобрените формати (.odt, .doc, .docx или .rtf.), файлът трябва да съдържа единствено заглавие на разказа и текст на разказа (прочетете тази статия за препоръчителното форматиране)
4.Задължително използвайте вградения брояч на думи в MS Word/LibreOffice, за да се уверите, че сте в определения лимит за брой думи (1500).
В прикачения файл трябва да присъстват единствено заглавие на разказа и текст на разказа. Не вписвайте личните си данни в прикачения файл!
Изпращайте разказите на имейл адрес: konkurs2017 [ет] trubadurs.com
Награди:
На всеки от четиримата финалисти ще бъдат връчени персонализиран плакет и допълнителни награди от организаторите.
Тази година координатор на конкурса отново е: Джовани „Гост“ Чемишанов.
За повече информация: Сборище на трубадури

cattiva2511

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 45
Re: Конкурси
« Отговор #35 -: 03 март 2017, 09:47 »
МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „Пролет в Търновград”
Посвещава се на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски.
Тема:
Краен срок: 10 март 2017 г.
Резултати: до 31 март 2017 г.
Възраст: три възрастови групи (15-29 години):
І група – ученици VІІІ – ХІІ клас;
ІІ група – студенти І – V курс;
III група – млади хора до 29 год.
Вид творба: стихотворение, разказ, есе
Изисквания: Всеки участник има право да участва:
1.1. С до три стихотворения;
1.2. С две произведения в проза (есе, разказ) – всяко до две страници, написани на компютър, А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта;
1.3. С поезия и проза – общ сбор 3 произведения.
Творбите да са на български език, да не са награждавани в друг конкурс и да не са включвани в други сборници.
Всяка творба да се придружава от информация за автора: трите имена, училище, клас, населено място, телефон за връзка и имейл.
Творбите в електронен вариант се изпращат с отделен прикачен файл на адрес prolet_v_tarnovgrad - в - abv.bg и smdi - в - mail.bg или на хартиен носител на адрес: Велико Търново, ул. “Хр. Ботев” № 15 А, Младежки дом, стая 306- МИКЦ.
Награди: ?
За повече информация: Министерство на младежта и спорта

Конкурс за Национална литературна награда „Елин Пелин” - 2017 на български писател за цялостно творчество през последните 10 години в областта на белетристиката и за трайно присъствие в съвременната българска литература

Тема: -
Краен срок: 30 април 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: книга
Изисквания: Авторите и издателствата представят книгите в 5 екземпляра. Предложенията за носител на НЛН “Елин Пелин” се изготвят от:
1. Творчески съюзи;
2. Културни институти и администрации;
3. Издателства;
4. Висши учебни заведения;
5. Научни институти и юридически лица.
Предложенията съдържат:
1. формуляр – 1 бр.;
2. списък на литературните произведения на кандидата;
3. творческа справка за кандидата – 1 бр.;
4. снимка на автора – 1 бр.
Статутът, правилникът и формулярът за кандидатстване се изтеглят от сайта на Община Горна Малина, меню „Община“, подменю „Култура“, Национална литературна награда “Елин Пелин”, или се предоставят на хартиен носител от община Горна Малина, с. Горна Малина, п.к. 2131, деловодство.
Кандидатите изпращат документите на адрес: Община Горна Малина, с. Горна Малина, п.к. 2131, ул. 21, № 18, деловодство, за НЛН “Елин Пелин”
Награди: грамота, статуетка и парична стойност
За повече информация: Културни новини

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2017 г.

Тема: -
Краен срок: 31 март 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: младежи и девойки от 14 до 19 години (в гимназиалната училищна степен до XII клас).
Вид творба: Поезия - до пет стихотворения и проза – до три разказа
Изисквания: Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:
гр. Бургас 8000
ул. “Гладстон“ 68
Къща музей “Петя Дубарова“
Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.
Награди: ?
За повече информация: Културни новини

III Национален конкурс за книги за деца

Тема: надслов „Да върнем книгите в ръцете на децата”
Краен срок: 15.09.2017 г.
Резултати: ? Наградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври в дните – празници на град Гоце Делчев.
Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2017 г.
Възраст: -
Вид творба: книга
Изисквания: В конкурса могат да участват поети и писатели, издали книги за деца на български език през 2015, 2016 и 2017 г. Авторите трябва да изпратят по 3 екземпляра от книгите, с които участват в конкурса на адрес:
Гр. Гоце Делчев - 2900, бул. ”Гоце Делчев” № 1 Народно читалище „Просвета - 1865, Секретар на читалището.
Участниците в конкурса е необходимо да изпратят трите си имена, телефон или E-mail за връзка.
Награди: За първо място - 300 лв
— За второ място - 200 лв.
— За трето място - 100 лв.
Отличените автори ще получат Плакет на община Гоце Делчев.
За повече информация: Културни новини

Конкурс „История в рецепти или с какво се хранят литературните и филмови герои и техните автори?“

Тема: История в рецепти или с какво се хранят литературните и филмови герои и техните автори?
Краен срок: 30 март 2017
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: авторски художествени текстове (разкази, есета); снимки; клипове или презентации
Изисквания: Всеки участник може да участва в повече от една категория, като изискването е всяка конкурсна творба да е със заглавие и да е придружена с информация за нейния автор – трите имена; възраст; училище и клас, ако участникът е ученик; точен адрес; телефон за контакти; авторските текстове по преценка на кандидатите могат да са със или без съпровождащ снимков материал или рисунки, но не трябва да надвишават 4 страници формат А4; снимките следва да са до 5 броя формат до А4 и да са придружени с пояснителни текстове до 300 знака, да са без или с минимална обработка и без рамка, като могат да имат фин воден знак, но той не трябва да отвлича вниманието; клиповете следва да са съпътствани с кратък аудиоразказ и да са, както и презентациите, с продължителност до 5 минути. Конкурсните творби могат да бъдат изпратени по пощата на адрес: 9700, гр. Шумен, бул. „Славянски” №19, или на имейла на библиотеката – libshumen - в - abv.bg, или да бъдат предадени на място в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”.
Награди: по три предметни награди за всяка възрастова група и специална награда за най-атрактивната творба
За повече информация: Регионална библиотека „Стилян Чилингиров“

Конкурс за студентско есе на тема: „България в Европейския съюз: десет години по-късно“

Тема: България в Европейския съюз: десет години по-късно
Краен срок: 22 март 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина, и са на възраст до 29 години.
Вид творба: есе
Изисквания: Есето трябва да е на български език и да не надвишава 1500 думи; Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос. Кандидатите изпращат есетата си чрез формата за кандидатстване: тук.
Награди: пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции
За повече информация: Конкурс за студентско есе

cattiva2511

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 45
Re: Конкурси
« Отговор #36 -: 03 април 2017, 09:59 »
Национален конкурс за детска книга „Петя Караколева” за български автори с новоиздадени книги през 2016 година

Тема:
Краен срок: до 30 септември 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: всички български автори с новоиздадени книги през 2016 година.
Вид творба: книга
Изисквания: Книгите за участие се предоставят в два екземпляра в Съюза на българските писатели на адрес:
София 1000, ул. „Шести септември” № 35, За конкурса „Петя Караколева”.
Награди: ?
За повече информация: Културни новини


Националeн литературен конкурс “Спас Зафиров”- 2017 за есе на тема „Има два пътя – кой ще изберете?”- Васил Левски

Тема: „Има два пътя – кой ще изберете?”- Васил Левски.
Краен срок: до 18.00 часа на 21 април 2017 г.
Резултати: ? Номинираните за отличия ще бъдат поканени на връчването на наградите на 11.05.2017 г. – Ден на библиотекаря.
Възраст: ученици от 7-ми до 12-ти клас.
Вид творба: есе
Изисквания: Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към темата, както и да показват езиковата култура на автора. Конкурсните материали се приемат в Общинската библиотека НЧ “Развитие – 1873” – гр. Пещера на място
или по поща на адрес: 4550 гр. Пещера , ул. „Димитър Горов” № 4
или на e-mail : razvitie_pestera - в - abv.bg или biblioteka_peshtera - в - abv.bg
В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си:
трите имена, възраст, адрес, клас, училище, телефон за контакт.
Награди: ?
За повече информация: Municeps

Национален младежки конкурс за есе 2017 с международно участие „ОБЩУВАНЕТО В МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

Тема: ОБЩУВАНЕТО В МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ
Краен срок: 9 октомври 2017
Резултати: ?
Възраст: Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
 • Първа група – до 13 години
 • Втора група – до 18 години
Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2017 година.
Вид творба: есе
Изисквания: Всяко есе не бива да надвишава 1 стандартна страница с кегел 12 /размер на шрифта/. Да се пише правилно граматически и пунктуационно. Есетата ще бъдат приемани на e-mail: teen_stzagora - в - abv.bg
Награди: ?
За повече информация: Municeps

Националният конкурс за къс разказ „Мостове“

Тема: „Русе – град на мостове“
Срок за изпращане: от 16 април - 31 юли 2017 година.
Резултати:
 • 1 септември 2017 година.
 • 30 септември 2017 година.
Възраст:
Вид творба: Разказ
Изисквания: Технически параметри:
Приемат се текстове до 1500 думи, шрифт Times New Roman 12, файлове .doc, .docx, .rtf.
Файлът трябва да е озаглавен само с името на разказа на български език. В придружаващия текст на имейла трябва да се посочват трите имена на автора, телефон за връзка и имейл за обратна връзка. Моля придружете писмото с отделен насочващ текст какво Ви вдъхнови за разказа.  Разказите си изпращайте от тук…
За повече информация: Конкурс мостове

« Последна редакция: 03 април 2017, 10:03 от cattiva2511 »

cattiva2511

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 45
Re: Конкурси
« Отговор #37 -: 12 април 2017, 09:33 »
Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците „Диря в морето”
Тема: Диря в морето
Краен срок: 30 април 2017 г.
Резултати: ?
Възраст:
Вид творба: Приемат се литературни творби – проза и поезия. В раздел изобразително изкуство се допускат произведения в областта на живописта, графиката и фотографията.
 Изисквания: В конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения. Също така хора, роднини по права линия на лица, професионално свързани с морето – родители, деца, съпруги, съпрузи, братя и сестри. Участниците могат да изпращат до три творби в различните раздели. Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет. За произведенията в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер. В раздел фотография фотосите трябва да бъдат в размер A4 или А3. Литературните творби се изпращат на имейл: stunion - в - varna.net, а картините и фотосите се приемат на адрес: 9000 Варна, ул. "Граф Игнатиев" 6А, вх.1, ет.1. Всяка творба задължително се придружава от следната информация:
- трите имена на автора/ художника;
- професия и последна месторабота;
- личен телефон, имейл или адрес за връзка.
Награди: Всеки раздел - проза, поезия, живопис и графика, фотография включва следните награди:
1. Първа награда – 300 лв.
2. Специална награда – 250 лв.
3. Втора награда – 150 лв.
4. Трета награда – 100 лв.
5. Поощрителни награди.
За повече информация: Културни новини


Фестивал „Песни России”, Ямбол, 27 май 2017
Тема: „Да здравствует Фестиваль!” („Да живее Фестивалът!”)
Краен срок: 19 май 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: деца и младежи
Вид творба: разказ, есе, съчинение, стихотворение
Изисквания: Ученическият фестивал „Песни России” – 2017 включва в себе си два конкурса:
1. Конкурс за рисунка и за литературно произведение (разказ, есе, съчинение, стихотворение) на тема „Да здравствует Фестиваль!” („Да живее Фестивалът!”).
2. Конкурс за изпълнение на руска песен за индивидуални участници и творчески колективи до 20 ученици в три възрастови групи. Допуска се и участие на деца от детски градини.
Награди: ?
За повече информация: Municeps


КОНКУРС ЗА ЕСЕ „ОЧИТЕ, КОИТО НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ“
Тема: „Очите, които не мога да забравя“
Краен срок: 31 април 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: —   
Вид творба: есе
Изисквания: Есетата се изпращат на e-mail bapzg.pr - в - abv.bg. Авторите трябва да посочат двете си имена, града в който живеят и телефон за връзка.
Награди: ?
За повече информация: Градско списание

Национален литературен конкурс „Спри, ОБИЧАМ ТЕ”
Тема: Спри, ОБИЧАМ ТЕ
Краен срок: 20 май 2017
Резултати: 30 май 2017
Възраст: Две възрастови групи:
 • Първа възрастова група до 18 години
 • Втора възрастова група от 19 г. – без ограничение на възрастта
Вид творба: стихотворение и разказ
Изисквания: творбите да не са публикувани – до сега. Може да се участва само с една творба или с по една творба от всеки жанр. Конкурсът е явен. Моля посочете: Име-фамилия, година на раждане, адрес , телефон, ел. поща – за контакти. Предаване на конкурсните творби на адрес:
За конкурса „Спри, обичам те”
Военен клуб
ул. „Ив. Вазов” 2
4000 Пловдив
Награди: Награди: 1-ва възрастова група
1 награда –300 лв.
2 награда – 200
3 награда –100
Четири поощрения по 50 лв. – 200 лв.
2-ра възрастова група
1 награда –300 лв.
2 награда – 200
3 награда –100
Четири поощрения по 50 лв. – 200лв.
Наградените и отличени творби и творбите с добри художествени качества ще бъдат включени в сборник „СПРИ, ОБИЧАМ ТЕ”– до 29.07.2017г
За повече информация: Съюз на българските писатели

Конкурс #JeSuisЕвропа
Тема: #JeSuisЕвропа
Краен срок: 15 април 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: Конкурсът е предназначен за студенти.
Вид творба: есе, разказ или карикатура
Изисквания: За есе (до 1500 думи), за разказ (не по-малко от две и не повече от 5 стандартни страници, формат А4). Материалите можете да изпратите на jd.conference2017 - в - gmail.com като посочите своето име, специалност и учебно заведение.
Награди: ?
За повече информация: YOUTHub

cattiva2511

 • Закоравял потребител
 • ***
 • Публикации: 45
Re: Конкурси
« Отговор #38 -: 28 април 2017, 17:18 »
Конкурс за фантастичен разказ
Тема: Пътуване във времето
 Краен срок: 30 август 2017
Резултати: Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2017.
Възраст:
Вид творба: Разказ. Предпочитаме разказите да са във фантастичния жанр, приключенска или твърда фантастика.
Изисквания: Разказът трябва да е до 2000 думи, написани на кирилица. Шрифт – Times New Roman, големина – 12, формати .doc .docx .rtf .odt.
Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата.
Творбите ще се приемат от 1 май 2017 до 30 август 2017 година на:
Адрес:  strugatskykonkurs-ет-gmail.com
Награда: Разказът оценен на първо място ще получи парична награда на стойност 300 лв.  Ако се съберат достатъчно на брой качествени произведения ще издадем хартиен сборник, от който участващите в него автори ще получат по една авторска бройка.
За повече информация: Младежки дом Пазарджик Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „ИЗПИТАНИЕ“
Тема: „ИЗПИТАНИЕ“
Краен срок: до 30 юни 2017 г
Резултати: ?
Възраст: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2016- 2017 година). Участието е индивидуално.
Вид творба: разказ
Изисквания: Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. Конкурсът е анонимен. Всеки текст да бъде прикрепен към писмото в отделен файл, не съдържащ информация за автора. Заглавието на файла да съвпада със заглавието на творбата. В имейла впишете данните за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, клас, училище; тел. за връзка с училището, в което участникът учи.
Всеки участник има право да участва с един или два разказа. Ако са вече публикувани или наградени, нека в имейла (не във файла, в който е текстът на разказа), декларира този факт. Това се прави, за да се избегне плагиатството или разкриването на анонимността, които са изключително нежелани за организаторите.
Не се допуска участие на текстове, изпращани в предишно издание на този конкурс. Творбите за участие в конкурса се приемат само по електронен път на е-mail: nk_rodev - в - abv.bg
Награда:  Първа награда – 250 лева
Втора награда – 150 лева
Трета награда – 100 лева
За повече информация: Munizeps


Студентски конкурс LIBRe Essay Contest 2017
Тема: Фокусът е поставен върху следните тематични направления:
 • Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
 • Електронна търговия и електронни финанси
 • Електронно управление
 • Интелектуална собственост онлайн
 • Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
 • Информационна сигурност и компютърни престъпления
 • Нови медии и социално общество
 • Психология на киберпространството
 • Видео игри и общество
Краен срок: 14.05.2017 г.
Резултати:  19.05.2017 г. 
 Възраст: български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, който в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина.
Вид творба: есе
Изисквания: Есетата трябва да бъдат публикувани в електронен формат в секцията „Подай есе“ ,заедно с придружаваща информация и попълнена декларация за авторско право. За повече информация относно изискванията към есето: Условия за участие
Награда:  Награда за 1-во място: Безплатно участие в 4-седмичното международно лятно училище по ИКТ право, организирано ежегодно от Института по правна информатика в Германия. Повече информация за лятното училище може да намерите тук
Награда за 2-ро място: Платен летен стаж (01.07.2017 – 30.09.2017 г.) във Фондация „ЛИБРе" със специализация в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери.
Награда за 3-то място: Пакет подбрана литература в областта на ИКТ правото на стойност 500 лв. – с оглед желанието за специализация на наградения.
За повече информация: NGO BG

optimeon

 • restricted
 • Луд форумджия
 • *
 • Публикации: 204
Re: Конкурси
« Отговор #39 -: 05 октомври 2018, 22:40 »
Има ли актуални конкурси?
втулки,фланци,болтове,фасети цени
« Последна редакция: 12 ноември 2018, 10:38 от optimeon »

maistora

 • Публикуващ редактор
 • Маниак
 • *****
 • Публикации: 86
Re: Конкурси
« Отговор #40 -: 17 октомври 2018, 03:51 »
Сатиричният театър обявява конкурс за сатирична комедия
Във връзка със 155-годишнината от рождението на своя патрон

Сатиричният театър «Алеко Константинов»

обявява

конкурс

за сатирична комедия «Алеко Константинов».

Конкурсът е явен. За участие в него се допускат непубликувани, непоставяни, не участвали в други конкурси нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души. Всеки автор има право на участие с една пиеса.

Отличието на конкурса е: Награда «Алеко Константинов» за нова българска комедия, чийто паричен израз е 2500 (две хиляди и петстотин) лева.

Сатиричният театър «Алеко Константинов» си запазва правото да постави наградената  пиеса до две години след обявяването на наградите.

Кандидатстващите за конкурса пиеси се изпращат на адрес: София, 1000, ул. „Стефан Караджа” 26, Сатиричен театър „Алеко Константинов” (за конкурса) в три екземпляра, на всеки от които е посочен авторът, както и телефон и имейл за контакт.

Краен срок за получаване на пиесите е 15.11.2018 г.

Резултатите от конкурса се обявяват на 13.01.2019 г. – рожденият ден на патрона на театъра.

Статутът на конкурса е публикуван в сайта на театъра, където ще намерите повече подробности.

optimeon

 • restricted
 • Луд форумджия
 • *
 • Публикации: 204
Re: Конкурси
« Отговор #41 -: 15 януари 2019, 22:04 »
Надявам се поддържането на темата да продължи и да бъдат организирани още много такива форуми.
евтини градински мебели
« Последна редакция: 25 януари 2019, 20:04 от optimeon »

 

: ??:??