Ангелче13

Всеки човек е една малка вселена,

за опознаването на която,

понякога са нужни години!

 

Всички сме ангели с по едно крило

и можем да летим единствено, ако се прегърнем!

Избранные произведения
160 результатов
Стъпка напред.
Към теб.
Стъпка назад.
От страх.
Две стъпки встрани. ...
  486  16  24 
Прегърнах те…
и нежно те притиснах до сърцето си.
Помилва ме…
и вплете във косите ми ръцете си.
Докоснах те… ...
  475  10  16 
  385  16 
Морето всеки ден е в краката ти
и се надбягваш с крайморският бриз.
Той те гали със спомен за лятото…
Жълта есен е вече. Любовта е каприз.
С поглед обхождаш пъстрите улици, ...
  253  15 
Сърцето пясъчно ще изтече
на времето отминало през пръстите.
И луднало море ще повлече
една любов, с вълните му възкръснала.
А бри́зът в люлка ще я залюлей, ...
  302  14 
Предложения
: ??:??