1 результат
  • Здравей от другата страна

    Timere (Провал) Timere
    Эссе » Другие
    Нима световете, които виждам са реални? Кварталните дилъри и дребни "престъпници" (издънките), малките "мутреси", позьорите, принцесите, загубеняците, натегачите, тарикатите, преуспелите, артистите, мутрите, живеем на една и съща улица, а всъщност сме на километри. Нима не си забелязал? А аз от къде ...   538 

© 2003-2020, Георги Колев. Все права защищены. Произведения являются собственностью их авторов.