plami-6
628 el resultado
  17 
  65 
  64 
  87 
  60 
  73 
  84 
  88 
  98 
  127 
  97 
  138 
  134 
  119 
  83 
  94 
  79 
  126 
  139 
  183 
Здравомислеща сива мъгла
днес напира. Вините руши.
Хора бъбрят под строй. Аз мълча.
Разпознавам се в тези души.
От лицата ни гордост искри. ...
  105 
  362 
  298 
  398 
  430 
  371 
  361 
  463 
  435 
  484 
  441 
  517 
  524 
  849 
  533 
  510 
  476 
  1000 
  424 
  438 
Propuestas
: ??:??