28 jun. 2019 10:55

Почтенност - какво си ти? 

  Música » Bardo
407 3 7

© Бойко Беров Todos los derechos reservados

Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
  • Почтеността вече я няма. Търсим я, липсва ни, но покрай нас гъмжи от друго... Много харесах и текста, и изпълнението! Гласът ти е топъл и чувствено наситен. Браво!
  • Харесва ми!
  • Да благодаря за забележката
  • "Почтеност" се казва и пише.
  • Ще запомня тези думи за майката и бащата - сигурно интуитивно съм го усещал, но никога не го бях формулирал по този начин. Може би си напълно прав. Благодаря.
  • Ха, ха, ха! Шик! Уважението, е майка на унижението, но и баща на възвисението! Харесах!
  • благодаря Шефе
Propuestas