18 oct. 2021 20:08  

Пловдивски ракурси - 7 

Fotografía » Arquitectura, Paisaje
312 2 4

© Хари Марков Todos los derechos reservados

Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
  • Много са ми интересни такива снимки - от нашите големи български градове.
  • Да има и такова композиционно решение DPP, безспорно. Направил съм и няколко с формат "пейзаж", но реших да публикувам портретния формат заради емблематичния балкон на Бунарджика, онова, което ИнаКалина вижда като стена.
    Благодаря ви за проявения интерес
  • Любимите тепета на Пловдив
    Мен малко ме разсейват покривите горе. Можело е и да акцентираш на църквата и да резнеш горе( само моя хрумка ).
  • завидях на насядалите горе на стената
Propuestas
: ??:??