9 may 2008, 16:35

Иди си 

  Poesía
1754 0 36

Защо се връщаш?

Отдавна този праг

изтъркал е следите

от предишните ни дни.

И само спомен

окован във мрака ми напомня,

че някога със тебе тука сме били.

Опустял е този дом

без нашите въздишки.

Сега мълчи,

покрит с изсъхнали сълзи.

Навярно само малък белег

от любов останал е в ъглите.

И не очаква да се върнеш ти.

Самотно дишат

разпилени думите,

изказвани със обич.

Блестят в стъклата

нарисувани остатъци

от влюбените ни звезди.

И от тъга посърнал е  виновно

дъждът без обич в нашите души.

От сенките, облечени във бяло.

Надигат се на пръсти

толкова несбъднати мечти.

Наранени са от думи, преболяни.

Погребали са безнадеждно

някогашните  щастливи дни.

Сега мълчат бездушни и без вяра.

И те подканят да си идеш ти.

© Таня Кирилова Todos los derechos reservados

Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
Propuestas
: ??:??