Apollo
"В първия живот грешим. Във втория – грешим отново... В третия опитваме да си простим, но още дяволски не сме готови... В четвъртия играем на хазарт и хищно предизвикваме Съдбата. В петия сме разпилели заровете и сме преживели сто предателства... В шестия кръстосваме света, в търсене на щастие и слава... В седмия ни среща любовта – усмихва ни се... и ни отминава. В осмия сме много по-добри, но огънят в сърцата ни угасва... Деветият изобщо не боли... В деветия най-сетне сме пораснали..."
Obras seleccionadas
44 el resultado
  1666  19 
  1311  31 
  1290  16 
  1152  24 
  734  14 
Propuestas
: ??:??