lbs
Позитивен негативист
Obras seleccionadas
2 el resultado
Карам със книжка,
която е изтекла,
трябва да карам.
  644 
... сърце в ръце
душата в кошница
скърбя безрадостно
навлякъл нощница
и търся розови безмислици ...
  724 
Propuestas
: ??:??