meriam
Nombre МАРИНА СТОУН-ЛЕВИ
ВЯРВАМ В ИИСУС ХРИСТОС И ТРИЕДИННИЯ БОГ !!! Т О В А Е !!!
Obras seleccionadas
14 el resultado
ШУМНИ ПРИЛИВИ!
ПОТЪВАЩИ ЛЕДЕНИ БЛОКОВЕ!
СЪМВА СЕ...
АКТЬОРИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ
СЪС РОЛИТЕ! ...
  978 
Кресливи птици!
Изваждат ме от унес
и ми напомнят,
че чакам!
А аз ...
  982 
Шепот,
крясък,
прилив...
Темперамент на морето!
Шепот, ...
  924 
КОГАТО СТИГНЕШ ТОЧКА НА КИПЕНЕ...
... Ти полудяваш - това е !...
Какво би следвало да се предприеме?!
Да плачеш горестно,
да чупиш вещи, ...
  993 
ПОСВЕЩЕНИЕ
на К.Тодорова и Ат.Свиленов
Такъв е живоът -
няма си що!
Един маскарад ...
  851 
Propuestas
: ??:??