Небе
Nombre Ирина Цветкова
Смятам, че най-важното в живота са любовта и приятелството. Любовта е тази, която твори всичко живо не само на Земята, но и в Космоса.
Propuestas
: ??:??