rainbow-

Ц В Е Т Н А. Многоцветна.

Obras seleccionadas
3 el resultado
Музата при мене
много рядко идва.
Иска да намине
през една година.
Каквото и да правя, ...
  777  14 
Не от днес и не от от вчера
аз го хващах в изневери
целия в лъжа оплетен
не каза нищо той за нея.
Без посока и пътека ...
  796  20 
Ще раздера с вик
простора леден.
За теб ще полетя
да те намеря.
Искам да те имам, ...
  1037  26 
Propuestas
: ??:??