самин
Obras seleccionadas
52 el resultado
Плащам сметки - следователно съществувам.
  120 
Когато се пуснеш от полата на майка си и се хванеш за полата на съпругата си.
  169  13 
Медията е за човека, не човекът е за медията.
Реклама е издевателство над суверенитета на клиента.
Горделивост на водещия е омраза към възприемателя.
  107 
Балкански, най-великият ни национален герой, бе признат за свети Ганьо.
  115 
Няма жени фатални,
има мъже брутални.
Ин от Ян
става зян.
  107 
Propuestas
: ??:??