14 feb 2022, 9:41

Dream Theater - Надигат се сенките от една мечта 

  Тraducciones » Canción, De inglés
958 1 0
3 мин за четене

Dream Theater - Lifting Shadows Off A Dream

Надигат се сенките от една мечта

Изглежда самотен и мълчалив

Мислите остават без отговор

Страхува се, и без покана

Бавно се отдалечава

 

Воден от желание и страх

Пречупва нежните си крила

 

Надигат се сенките от една мечта, някога разбита

Тя може да превърне капката вода в океан

 

Докато дъждът се излива

Сълзите на скръбта измиват съзнанието му

Унася се по течението

Този поток на живота тече

Изглежда самотен и мълчалив

Чака коленичил

Хладината на зимния мрак притихва

 

А тя слуша

Заслушва се откровено

 

Той излива душата си във водата

отразявайки мистерията

Тя го отнася

И ветровете умират бавно

 

Оригинален текст на английски:

He seems alone and silent
Thoughts remain without an answer
Afraid and uninvited
He slowly drifts away

Moved by desire and fear
Breaking delicate wings

Lifting shadows off a dream once broken
She can turn a drop of water into an ocean

As the rain is pouring down
Tears of sorrow wash his mind
Drifting with the current
This stream of life flows on
He seems alone and silent
Waiting on his hands and knees
The chill of winter's darkness sits quietly

Moved by desire and fear
He takes a few steps away

Lifting shadows off a dream once broken
She can turn a drop of water into an ocean

And she listens, oh
Oh, and she listens openly

He pours his soul into the water
Reflecting the mystery
She carries him away
And the winds die slowly

And she listens openly
Oh, and she listens openly

Lifting shadows off a dream once broken
She can turn a drop of water into an ocean

 

Относно текста:

От първата строфа става ясно, че става дума за човек, който изпитва болка и скърби за нещо. Това може да е влошаването на връзка, която не върви така, както той би искал, или просто краят на отношенията с някого, когото е обичал много.
Мъжът едновременно е нетърпелив и се страхува да продължи напред: нетърпелив, защото има желание да продължи напред с връзката си, за да се опита да я подобри или, в случай че връзката е приключила, да открие нова любов; и уплашен, защото се страхува, че взаимоотношенията му може да се влошат.

 

Линк към песента: https://www.youtube.com/watch?v=Z45wG0HBa5M

 

© Бисер Попов Todos los derechos reservados

Свързани произведения
Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
Propuestas
: ??:??