_-aLtt1nBaSh-_
1 результат
Нищо не искам!
Писна ми вече!
Бях потресена не веднъж!
Не мога повече!
Някога обичах, ...
  414 
Предложения
: ??:??