DPP
143 результатов
  68 
  134 
  144 
  167 
  104 
  103 
  122 
  137 
  267 
  170 
  408  20 
  386  24 
  235 
  272 
  323 
  274 
  264 
  259 
  243 
  210 
  234  11 
  238  14 
  408  13 
  233  10 
  233  16 
  296 
  237 
  304 
  268  17 
  274  13 
  338  15 
  323  10 
  216 
  214 
  245  15 
  285  11 
  197 
  309  25 
  369 
Рисуваш черно-бели реалности ―
силуети на несбъднати копнежи и желания.
Щриховаш и напластяваш сенките,
а моливът дълбае контури в душата.
Матираш всичко наоколо, ...
  147 
Предложения
: ??:??