terita
282 результатов
  91 
  132 
  113 
  114  10 
  155 
  170  10 
  127 
  210 
  246 
  207 
  289  12  10 
  287 
  359  13 
  438  11  16 
  732  20  21 
  320 
  409  12 
  561 
  371 
  529 
  657 
  585 
  450  10 
  564  10 
  854  11  13 
  551  10  12 
  435 
  1130  18  20 
  638 
Нощта превърна се във клада черна...
тишина.
Пламъците зейнаха във прах и пепел...
бездна.
Гората с пукот в мрак безпомощно изтля... ...
  300 
  925  11 
  582  11 
  813  15  15 
  491 
  407 
  472  10 
  598  10 
  515 
  562  10  11 
  448 
Предложения
: ??:??