146 результатов
Свободна Импровизация в 432Hz
(спонтанно изпълнение)
  293 
  214 
  307 
  298 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.31
When You're Away ...
  283 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.30
One Rose for You ...
  313 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.29
Unmemorable ...
  291 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.28
Some of Your Photos ...
  235 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.27
Flipping Through (3) ...
  219 
  416 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.26
One More Portrait of V ...
  226 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.25
Memories of an Unaccomplished Eternity ...
  462 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.24
An Unfulfilled Wish ...
  209 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.23
Inspirational Spring Breaths ...
  194 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.22
Flipping Through (2) ...
  175 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.21
Springtime Tenderness ...
  181 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.20
Flipping Through (1) ...
  224 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.19
Wandering Alone (in the old street) ...
  194 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.18
Opened Temple Door ...
  200 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.17
Opened Temple Door ...
  254 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.16
First Wind Of Autumn ...
  246 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.15
A Harbinger Of... ...
  196 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.14
Remember Me with... ...
  183 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.12
A Song Of... ...
  214 
  450 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.11
Another Portrait of V ...
  454 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.13
A Moment Of May ...
  488 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.2
Portrait of Vi ...
  627 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.7
Clouds ...
  681 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.10
Memories Of Eternity ...
  949 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.9
The Underwater Silence ...
  907 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.8
Sunday Sunlight ...
  983 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.6
Tristan"s Tree ...
  640 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.4
Harmony ...
  715 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.3
Ascension ...
  563 
  746 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.1
Fur N ...
  1391 
Ела във любовта
Ти,
Такава, каквато си
Просто ела
Очаквам те, ...
  1100 
Музиката е вдъхновена от текста:
https://otkrovenia.com/bg/stihove/peperudeno-krasivo
на mislitel (Георги Каменов).
Благодаря за вдъхновението!
Ето го и текстът, както мисля да бъде изпят: ...
  1099 
  1078 
Предложения
: ??:??