gerganasp
Избранные произведения
34 результатов
Не забравяй
На този свят Живот и Смърт
все заедно напред вървят.
Таз истина отрано разбери
и честно през живота премини. ...
  562 
Капчица
и малката капка надолу полетя.
Тя току-що беше родена
и не знаеше защо е сътворена.
Всичко за нея беше опасно и страшно, ...
  575 
Слънчице
на първата ми внучка
Слезе по пъртинка малката Мартинка,
песничка запяла, хорце заиграла.
Да се радва мама, да се радва татко, ...
  577 
Равносметка
За миг се стопиха
дните човешки...
За миг отлетя младостта.
И ето ни вече във ...
  468 
Молитва
Благодаря ти, Господи, че сля
пътеките ни във една
и даде шанс да продължим,
по пътя общ - като един. ...
  486 
Предложения