perperikon

„ ... Мене питай за тия работи, знам ги аз, не ме гледай, че съм със скъсана шапка и не мога да се засмея от сиромашия...” Чудомир

Избранные произведения

 • Panis Angelicus - 1 място на Фестивала

  Проза » Рассказы   4480  53  На дъщеря ми
  Panis Angelicus
  Залата бавно се пълнеше. Откъслечните и доловими думи на първите дошли постепенно преминаваха в тихо жужене, което се усилваше, набираше сила и изпълваше високия свод. Там някъде на високото, на балкона Ани седеше подпряла брадичка на парапета и наблюдаваше прииждащата п ...
 • Любовта на чаплата (за конкурса)

  Проза » Рассказы   1118  14  15  Гроздоберът бе в разгара си. Пълнехме кошовете с Тинта по терасите, надвиснали над реката, сваляхме ги на гръб до пътя и ги изсипвахме в камионетките. От там гроздето отпътуваше към избата. А ние, сезонните работници, поемахме обратно по стръмния хълм нагоре. Напеченият от августовското слънце южен ...
 • Как бригадата сърцата сам-сама спаси гората

  Поэзия » Для детей   336  10  Как бригадата сърцата сам-сама спаси гората
  Бързо-бързо из гората
  плъзва днес завчас мълвата,
  че на горската поляна
  утре рано от зарана ...
 • На пазар

  Поэзия » Для детей   772  18  Мама тръшна я ангина,
  праща ме до магазина.
  Десет лева тя ми дава
  и подробно обяснява:
  „Оги, вече си голям, ...
 • За хората и крушите

  Проза » Рассказы   670  Петък 13-и! Е, като не върви, не върви! Последен ден за довършване и предаване на онази толкова важна оферта и проектодоговора към нея, и хоп – токът спира. Няма стационарни телефони, няма интернет, компютрите угасват безславно един по един след половин час заедно с батериите си. От енергото потвърж ...

Ещё произведения  »

© 2003-2019, Георги Колев. Все права защищены. Произведения являются собственностью их авторов.