wishes

Няма как да си широко скроен, ако си зле ушит! 

Предложения
: ??:??