Вътрешен правилник на "Otkrovenia"

 

Глава 1 Потребители

 

Чл. 1 Всяко физическо лице има право само и единствено на една регистрация, под която да се идентифицира при работата си със платформата.

Чл. 2 Регистрацията се прави собственоръчно от потребителя. Изключение се допуска само при извънредни ситуации и по изрична преценка на ръководството на сайта.

Чл. 3 Потребителски данни:

ал. 1 Потребителите e желателно да посочват пълни и верни данни в профила си;

ал. 2 Ако даден потребител е посочил неверни данни в профила си, при конкурси и други организирани от сайта прояви се допуска до участие след изпращане на верни данни на организаторите;

ал. 3 При нарушаване на авторското право, сайтът не защитава авторите, посочили неверни потребителски данни;

ал. 4 Нецензурни снимки не се допускат;

ал. 5 Данни, нарушаващи добрия тон и морал, данни съдържащи елементи на насилие, както и данни, насочени към увреждане на физическото, умственото и/или моралното развитие на непълнолетните не се допускат. Недопустими са данни, които пропагандират използване на наркотични вещества, алкохол и/или цигари;

ал. 6 Официалният език на сайта е Българският, недопустими са данни, с изключение на потребителското име, на език, различен от българския, и на азбука, различна от кирилицата;

ал. 7 В личните данни не се допускат явни или прикрити реклами на други сайтове, продукти, компании и т.н., особено когато умишлено или неволно се рекламират аналогични/конкурентни на "Откровения" сайтове и т.н.

Полето "web адрес" е само за личен web адрес на автора, който трябва да е валиден, и за никакъв друг web адрес!

ал. 8 Имена и псевдоними на известни творци се считат по подразбиране за заети, независимо, че системата при регистрация на нов потребител не отчита това. В случай на съвпадение трябва да се търси разграничаване.

Чл. 4 Прехвърляне/преименуване на регистрация е технически невъзможно;

Чл. 5 Регистрацията дава право на потребителя да:

ал. 1 Публикува свои произведения, отговарящи на условията в Глава 2;

            ал. 2 Пише коментари, отговарящи на условията в Глава 3;

            ал. 3 Оценява публикуваните произведения, съобразено с условията в Глава 3;

            ал. 4 Участва активно във форума, съобразено с условията в Глава 5;

            ал. 5 Да изпраща лични съобщения до потребителите, съобразено с условията в глава 4;

Чл. 6 Потребителят се задължава:

            ал. 1 Да се запознае и да спазва условията и реда, описани в този Правилник;

            ал. 2 Да поддържа профила си, обновявайки го с текущи и верни данни;

            ал. 3 При всяка промяна на личния си е-майл, незабавно да го актуализира в профила си в сайта. ПОТРЕБИТЕЛИ С НЕВАЛИДНИ МЕЙЛИ СЕ ТРИЯТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

            ал. 4 Да влиза редовно в сайта. Потребители с голям период на неактивност ще бъдат изтривани по преценка на ръководството след предупреждение по е-майл.

Чл. 7 Системата дава възможност за получаване на забравена парола от потребител на въведения и-мейл.

Чл. 8 Защита на личните данни:

            ал. 1 Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица въведените и обявени като „скрити" данни;

            ал. 2 „Скрити" данни са:

 • - е-майл;
 • - рождена дата /обявява се публично само зодията и възрастта/;

ал. 3 При злоупотреба сайтът ще предостави необходимата информация до съответните служби според действащото в Република България законодателство.

Чл. 9 Използването на средства, филтриращи рекламите в сайта(Ad Blockers), е забранено;

 

 

Глава 2 Произведения

 

Чл. 1 Авторски права:

            ал. 1 Публикуваните произведения в Откровения са със запазени авторски права, собственост на техните автори.

            ал. 2 Забранено е свалянето, копирането и съхраняването на произведения от сайта, освен където е упоменато.

            ал. 3 Публикуването или използването на произведения или части от тях в други издания/произведения, било то печатни или електронни, излъчването им по медии, пускането им в заведения и т.н. става само след разрешението на автора и упоменаване или поставяне на линк към Откровения, като източник.

            ал. 4 Забранено е препубликуването на произведения и части от тях в социалните мрежи (освен от самия автор). Няма проблем, обаче, да бъде използвана функцията за споделяне (шерване). За споделяне в социалните мрежи могат да се използват съответните бутони в Откровения, като по този начин автоматично се изписва кой е автора и сайта-източник без да се нарушават правата.

            ал. 5 Забранено е модифицирането, махането на водния знак, промянана на MP3-ID-таговете на произведенията, публикувани на сайта.

            ал. 6 Публикуваните произведения в Откровения могат да бъдат използвани от всички свързани с Откровения медии, сайтове, събития с цел реклама и представяне (в това число публикации в пресата свързани с дейността на сайта).

            ал. 7 Публикуването на произведение и неговата дата на публикуване в Откровения са достатъчно доказателство за авторството на произведението!

 

Чл. 2 Ред на одобряване:

            ал. 1 Всяко качено на сайта произведение, минава задължително през проверката на редактор, преди да стане публично достъпно. През това време до него имат достъп само публикуващите редактори и автора, за нанасяне на корекции.

            ал. 2 Одобряването на произведение зависи единствено от публикуващите редактори. При съмнения за злоупотреби или ощетяване може да се отнасяте към главния редактор или администратор.

            ал. 3 Стилът е лична преценка на автора, но оформлението може да бъде променено по усмотрение на публикуващия редактор с цел повишаване на читаемоста; Редакторът може да оправя технически и граматични грешки.

            ал. 4 Произведения, които са неподходящи за лица под 18 години, ще бъдат маркирани със съответна червена точка.

            ал. 5 При одобряване на произведенията водещи са правилата дадени в чл. 3 и 4.

            ал. 6 Ако решението за публикуване е отрицателно, авторът ще бъде уведомяван своевременно на посочения от него e-mail от съответния редактор. Произведението се изтрива от базата данни на сайта и изчезва от списъка с чакащи. Повторното публикуване на вече отхвърлено произведение се счита за грубо нарушение на този правилник.     

            ал. 7 Възможно е изтриване на вече одобрено произведение след време, ако то вече не отговаря на новите изисквания и критерии на сайта.

Чл. 3 Изисквания за авторството:

            ал. 1 Произведенията трябва да са авторски и техен автор да е потребителят, който ги публикува.

            ал. 2 Когато има съавторство, то трябва да е упоменато под произведението, като се има съгласието и на останалите съавтори.

            ал. 3 При музиката, песен може да бъде публикувана и от изпълнителя, стига да има съгласието на авторите и останалите участници.

            ал. 4 При музиката, песен може да се публикува като „кавър-версия" на друга песен, ако не е в разрез с авторските права на оригинала и под песента е упоменато кой е авторът или изпълнителнят на оригинала.

Чл. 4 Други изисквания към произведенията:

            ал. 1 Всяко произведение трябва да изхожда от коректно регистриран автор;

            ал. 2 Принадлежността на произведение към категория и подкатегория се определя от автора и то трябвва да съответства на произведението! Възможно е прехвърлянето в друга подкатегория и от редактор.

            ал. 3 Заглавията на произведенията започват с главна буква и продължават с малки букви, освен ако правилата на езика не изискват използване на главна буква.

            ал. 4 Допустими езици за произведенията са тези от формата за публикуване. При публикуване на преводи задължително трябва да фигурира и текстът на оригинала.

            ал. 5 Публикуват се само произведения с художествена стойност. Това важи за всички категории.

            ал. 6 Публикуваните проиведения трябва да имат някаква степен на завършеност;

            ал. 7 Публикуваните произведения трябва да отговарят на някакви минимални изисквания за качество:

 • Произведения с множество граматични грешки няма да бъдат публикувани.
 • Графичните произведения трябва да са с по-висока резолюция от 650x650, да нямат петна и шум, да са добре балансирани откъм цветове и контраст;
 • Фотографиите трябва да са добре фокусирани;
 • Графичните произведения не трябва да съдържат вградени надписи или лога освен логото или името на автора като воден знак;
 • Музиката трябва да е с добро качество, ниска степен на шум, добри нива на звука, без дълги паузи;
 • При музиката, песен може да се публикува като „кавър-версия" на друга песен единствено ако интерпретацията е достатъчно оригинална;

            ал. 8 Ограничения:

 • За графичните произведения допустимият формат е JPEG с максимална големина 5 MB;
 • За музиката допустимият формат е MP3 с максимална големина 100 MB;

            ал. 9 Етични правила:

 • Не се допуска използването на груби и/или злонамерени нападки, персонални квалификации, недоказани обвинения, некоректно цитиране и т.н.;
 • Не се допуска използването на нецензурни изрази, псувни и език, които очевидно нямат място на сайта. Изключение се прави при очевидна необходимост, обослувена от контекста;
 • Не се допускат произведния, които проповядват насилие, произведения, които са насочени към увреждане на физическото, умственото и/или моралното развитие на непълнолетните. Недопустими са произведения, които пропагандират използване на наркотични вещества, алкохол и/или цигари. Изключение се прави при очевидна необходимост, обослувена от контекста;
 • Недопустими са произведения, които пряко или косвено целят нанасяне на обида или уронване авторитета на други потребители на сайта.;

            ал. 10 Не се допускат явни или прикрити презентации на други сайтове, продукти, компании и т.н., особено когато умишлено или неволно се рекламират аналогични/конкурентни на "Откровения" сайтове;

            ал. 11 Недопустимо е повторно публикуване на произведение в Откровения. Ако се налагат корекции /редакции/, те трябва да бъдат направени в първоначално публикуваното произведение.

 

Глава 3 Коментари и оценки

 

Чл. 1 Коментарите могат да бъдат редактирани или изтривани по необходимост, от редактор или специално назначен модератор.

Чл. 2 Забранено е прекалено бързото или автоматизирано поставяне на оценки и коментари.

Чл. 3 Всеки потребител отговаря лично за своите коментари и оценки;

Чл. 4 Изисквания към коментарите:

ал. 1 Не се допуска използването на нецензурни изрази, псувни и език, които очевидно нямат място на сайта;

ал. 2 Неодпустими са персоналните квалификации, провокации и неверни клевети;

ал. 3 Коментари, нарушаващи добрия тон и морал, както и такива, съдържащи елементи на насилие, коментари, насочени към увреждане на физическото, умственото и/или моралното развитие на непълнолетните не се допускат. Недопустими са коментари, които пропагандират използване на наркотични вещества, алкохол и/или цигари;

ал. 4 Официалният език на сайта е Българският, недопустими са коментари на език, различен от българския, и на азбука, различна от кирилицата. Изключение се прави за лични имена, псевдоними, имена на местности, продукти и т.н., както и за цитати от чуждоезични източници;

ал. 5 Недопустимо е воденето на разговори и спорове в коментарите.

ал. 6 В коментарите не се допускат явни или прикрити реклами на други сайтове, продукти, компании и т.н., особено когато умишлено или неволно се рекламират аналогични/конкурентни на "Откровения" сайтове и т.н.

Чл. 5 Изисквания към оценките:

            ал. 1 Всеки потребител има право да оценява по веднъж дадено произведение по петзвездна скала, като се взима предвид само последната поставена оценка т.е. оценките са поправими.

            ал. 2 Всеки потребител трябва да поставя само обективната оценка, отговаряща на личното му мнение. Злоупотребите ще бъдат наказвани.

            ал. 3 Оценките са анонимни. Администрацията на сайта има достъп до тях, така че се въздържайте от злоупотреби!

 

Глава 4 Лични съобщения

 

Чл. 1 Личните съобщения се изпращат на пощата на потребителите;

Чл. 2 Забранено е прекалено бързото или автоматизирано разпращане на съобщения;

Чл. 3 Изисквания:

ал. 1 Не се допуска използването на нецензурни изрази, псувни и език, които очевидно нямат място на сайта;

ал. 2 Неодпустими са персоналните квалификации, провокации и неверни клевети;

ал. 3 Съобщения, нарушаващи добрия тон и морал, както и такива, съдържащи елементи на насилие, насочени към увреждане на физическото, умственото и/или моралното развитие на непълнолетните не се допускат. Недопустими са съобщения, които пропагандират използване на наркотични вещества, алкохол и/или цигари;

ал. 4 В личните съобщения не се допускат явни или прикрити реклами на други сайтове, продукти, компании и т.н., особено когато умишлено или неволно се рекламират аналогични/конкурентни на "Откровения" сайтове.

ал. 5 Забранено е използването на създалата се потребителска база данни от трети лица за извършване на бизнес, набиране на хора за работа и т.н.

 

Глава 5 Форуми

 

чл. 1 Теми:

ал. 1 Темите, които не се отнасят за раздела, в който са публикувани, ще бъдат местени ;

ал. 2 Заглавието на темата трябва да резюмира съдържанието ;

ал. 3 Съобщения, които имат еднакво съдържание и се повтарят в една тема, ще бъдат изтрити и ще бъде оставено само 1 копие;

ал. 4 Теми, които предизвикват бурни страсти, които не могат да бъдат овладяни, ще бъдат изпращани в кошчето. Ако смятате, че това е грешка, можете да се обърнете към главния модератор и в краен случай към администратор, който, ако прецени, че имате право, ще възстанови темата;

ал. 5 Теми, неподходящи за лица под 18 години трябва да имат в заглавието си (18);

ал. 6 Официалният език на форума е Българският. Теми, които са написани на друг език, ще бъдат изтривани. В темите се допуска използването на друг език, когато се цитират чуждоезични източници;

ал. 7 Съобщенията трябва да бъдат написани на кирилица;

ал. 8 Не се допускат явни или прикрити презентации на други сайтове и форуми, продукти, компании и т.н., особено когато умишлено или неволно се рекламират аналогични/конкурентни на "Откровения" сайтове;

ал. 9 Не се допуска използването на нецензурни изрази, псувни и език, които очевидно нямат място на сайта и форумите;

ал. 10 Не се допускат теми, които проповядват насилие, както и тези, които са насочени към увреждане на физическото, умственото и/или моралното развитие на непълнолетните;

ал. 11 Недопустими са теми, които пропагандират използване на наркотични вещества, алкохол и/или цигари;

ал. 12 Недопустими са теми, петнящи доброто име на конкретни и реално съществуващи личности и организации;

ал. 13 Недопустими са теми, съдържащи елементи на расова, полова и/или етническа дискриминация;

ал. 14 Недопустими са теми, съдържащи елементи на порнография;

ал. 15 Недопустими са теми, продължаващи дискусия от заключени теми;

ал. 16 Всякакви опити за спъване на работата на модераторкия и администраторкия екип се считат за злонамерено нарушаване на правилата на форума;

ал. 17 При изтриване на съобщение ще получите лично съобщение от модератора, с обяснение защо е преценил, че съобщението е недопустимо.

чл. 2 Аватари:

ал. 1 Недопустими са аватари, съдържащи елементи на расова, полова и етническа дискриминация;

ал. 2 Недопустими са аватари, съдържащи елементи на порнография;

ал. 3 Недопустими са аватари, които пропагандират насилие, както и тези, които са насочени към увреждане на физическото, умственото и/или моралното развитие на непълнолетните; 

ал. 4 Недопустими са аватари, които пропагандират използване на наркотични вещества, алкохол и/или цигари;

ал. 5 Недопустими са аватари по-голями от 150х200 пиксела и 10 Kbytes.

чл. 3 Подписи:

ал. 1 Недопустими са подписи, съдържащи елементи на расова, полова и етническа дискриминация;

ал. 2 Недопустими са подписи, съдържащи елементи на порнография;

ал. 3 Недопустими са подписи, които пропагандират насилие, както и тези, които са насочени към увреждане на физическото, умственото и/или моралното развитие на непълнолетните;

ал. 4 Недопустими са подписи, които пропагандират използване на наркотични вещества, алкохол и/или цигари;

ал. 5 Недопустими са подписи, съдържащи изображения по-големи от 400 х 150 пиксела и 15 Kbytes

чл. 4 Оплаквания:

ал. 1 Оплакванията си отнесете към главния модератор;

ал. 2 Оплаквания, свързани с дейността на лицето по ал. 1 отнесете към администратора по връзките с обществеността, който ще ги включи в доклад до администраторския съвет. За решенията на съвета ще бъдете уведомени на посочения e-mail в срок максимум 7 дни;

ал. 3 Оплаквания, свързани с дейността на лицето по ал. 2 отнесете към Георги Колев, който ще ги включи в доклад до администраторския съвет. За решенията на съвета ще бъдете уведомени на посочения e-mail в срок максимум 7 дни;

ал. 4 Дискусии по решение на модератор или администратор във форумите са недопустими. Ако не сте доволни от дадено решение можете да се възползвате от правото си на протест по чл. 4 ал. 1, 2 и 3.

чл. 5 Правила от общ характер:

ал. 1 Теми, които са напълно несъвместими с тематиката на форумите или очевидно не целят повдигане на дискусия, информиране на потребителите и/или решаване на проблем, ще бъдат премествани в кошчето;

ал. 2 Изключения от правилата ще бъдат допускани, когато това става за доброто на сайта и/или потребителите на форумите;

ал. 3 Предложения за промени по форума се правят в специалния за тази цел форум;

ал. 4 Промяна на рангове, псевдоними или други части от потребителския профил се правят от главния модератор.

 

Глава 6 Наказателно-процесуален кодекс

 

чл. 1 Нарушаване на етичния кодекс:

ал. 1 Еднократно нарушаване на етичния кодекс се наказва с предупреждение, заличаване на произведението и публично мъмрене;

ал. 2 При повторно нарушаване на етичния кодекс произведението се заличава и случаят се внася за обсъждане на администраторския съвет и след решението му се предприема заличаване на потребителя;

ал. 3 При многократно и/или злонамерено нарушаване на етичния кодекс произведенията, нарушаващи кодекса се заличават и случаят се внася за обсъждане на администраторския съвет и след решението му, се поставя забрана за посещаване на сайта и форумите.

чл. 2 Нарушаване на правилата за допустимост на коментари:

ал. 1 Еднократно нарушаване на правилата се наказва със заличаване на коментара и предупреждение;

ал. 2 Следващо нарушаване на правилата се наказва със заличаване на коментара, второ предупреждение и публично мъмрене;

ал. 3 При многократно и/или злонамерено нарушаване на правилата, коментарите, нарушаващи правилата, се заличават и случаят се внася за обсъждане на администраторския съвет и след решението му, се поставя забрана за посещаване на сайта и форумите;

чл. 3 Нарушаване на правилата за публикуване на теми и отговори във форумите:

ал. 1 Еднократно нарушение се наказва с публично предупреждение и заличаваме на съобщението;

ал. 2 Второ нарушение се наказва с публично предупреждение и заличаване на съобщението;

ал. 3 Трето нарушение се наказва с бан;

ал. 4 При нарушения, причинени от временна психическа неуравновесеност на потребителя се поставя временен бан;

ал. 5 При неконтролируем спам/флуд се поставя временен бан от глобален модератор и/или постоянен от главния модератор или администратор.

 

Глава 7 Преходни и заключителни разпоредби

 

чл. 1 Преходни разпоредби:

ал. 1 Настоящите правила отменят всички действащи до момента на обнародването им правилници и разпоредби;

чл. 2 Заключителни разпоредби:

ал. 1 Настоящите правила могат да бъдат променяни от администраторския съвет, като промените се считат за приети от потребителите (чл. 3) една седмица след обнародването им (правило за мълчаливото съгласие);

ал. 2 С натискането на бутона "Регистрирай" във формата за регистрация, потребителя се съгласява с настоящите правила;

ал. 3 Администрацията се задължава да изготви правилник за прилагането на настоящия документ в срок от 21 дни от обнародването му;

ал. 4 Тълкуването на правилата се извършва от администраторите по организационните дейности, които могат да бъдат сезирани от всеки коректно регистриран потребител. Тълкуванието се счита за част от правилата.

 

Глава 8 Търговия с авторски произведения

Авторът(като търговец) може да обявява своите произведения (книги, CD-та, картини, приложно изкуство) за продан и те да могат да бъдат поръчвани от други потребители посредством бутона "Купи".
За целта трябва да сложи отметката "Пусни за продажба" във формата за публикуване/редактиране на произведение и да попълни цена и налични бройки.
Поръчките идват в менюто "Поръчки към мен" и търговецът трябва да се свърже по телефон с купувача за да уточнят срока и начина на доставка и плащане. За препоръчване е използване на куриер и наложен платеж.
След което търговецът трябва да изпрати стоката и да смени статуса на поръчката на "Изпратена на куриер". Това автоматично ще намали наличността. При невъзможност да осъществи поръчката трябва да смени статуса на "Отказана".
Купувачът може да следи своите поръчки в менюто "Моите поръчки" и при получаване, трябва да смени статуса на "Получена".
След изчерпване на наличността бутонът "Купи" става неактивен.

Търговецът носи отговорност за обявените стоки, тяхното качество, съдържание, обявената информация като описание и цена, валидация на поръчките, комуникация с клиента, изпращане и доставка на стоката.

"Откровения" не е страна, нито посредник по сделката. Сайтът предоставя единствено среда в помощ на осъществяването на тези сделки, като предоставя услугата във вида, в който се получава и не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи, както и за достоверността на данните, дадени от двете страни.

Търговецът има задължение да поддържа актуална и вярна информацията, относно продуктите, като тяхната наличност и цена.

Броят и скоростта на изпълнение на поръчките, както и позитивната обратна връзка от клиентите, е от основно значение за рейтинга на търговеца.

Предложения
: ??:??