27 jul 2020, 18:41  

Аутодафе 

  Poesía » Civil
975 6 7

 АУТОДАФЕ

за трудолюбив народ

Автор - Величка Николова - Литатру1

Пристигна, пристигна днес топлият юли.
Надипли на бали узряло жито.
А там във селата – ухае на дюли,
със цветност по- златна от лунно злато.
Във гьола не стихва концертът от жаби.
Приглася им местният стар дангалак
Подготвят си хурките старите баби,
а дядовци дялкат чекръци до мрак.
Народът ни щъка наляво, надясно…
И двете посоки са с хлъзгав терен.
Която да хване, за него е ясно –
отново ще бъде измамен, вмерзен!
Пък вечер щом лунният сърп се покаже –
денят ни – Гаврош вече ляга да спи,
но първо си сваля цървулите, даже
ги чисти от гадните тежки злини.

Сънува Гаврошът, сънува пиано,
подскачащи ноти, танцуващи с Лист.
Сънува и стихче с омая заляно
и хора щастливи, и с поглед лъчист.
Денят заран вечно се мръщи глупешки.
Запалва цигара, но няма кафе. . .
И тръгва прегърбен, с товара човешки
към своето тежко аутодафе.

 

Литатру

© Величка Богданова - Литатру Todos los derechos reservados

Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
Propuestas
: ??:??