an.invisible.girl
Obras seleccionadas
40 el resultado
  1121 
И ето, че тя отново беше сама. Празната класна стая беше тъмна и студена, а навън бе мрачно, валеше тихо ситен дъждец. Отново беше дошла твърде късно, всички отдавна си бяха заминали. Приближи се до студеното стъкло на прозореца и притвори очи за миг... Някой я блъсна рязко и те се стресна, излезе о ...
  2434 
  839 
Част 1: Фалшив живот - игра за пред света
Защо? Не, не ме гледайте така. Знам... празни са очите ми. Нима? Нима нищо не е останало? Щастлив блясък и детска наивност? Не, нали, няма нищо. Нима? Нима е възможно да съм си играла на Живот, да съм се лъгала, че живея истински?
Истински ли? Какво всъщност ...
  3955 
Обичам да обичам... като малко дете
Обичам слънцето, живо, топло и усмихнато. Обичам лятото, свободно и безгрижно. Обичам и зимата, студена, мрачна и красива. Обичам снега, искрящ, бял и нежен. Обичам и студа, и вятъра обичам, свободен, силен, развяващ косите ми, минаващ между пръстите ми, препускащ ...
  4546 
Propuestas
: ??:??